A Tài Liệu - Tìm Tài Liệu

Công Cụ Tìm Tài Liệu, Tải Tài Liệu, Văn Bản, PDF, DOCX, File PPT nhanh nhất.

nghi dinh

Bấm vào link hoặc nút tải để download tài liệu nghi dinh về máy tính hoặc điện thoại của bạn

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2021/NĐ-CP ... - dmec.moh.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
29 thg 12, 2021 ... Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro (In vitro diagnostic medical device) gồm thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dụng cụ, máy, ...

BẢN TIN NHANH VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP THAY THẾ ... - www2.deloitte.com

Định dạng tệp:PDF
Nghị định 20 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) ngày 24/06/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có GDLK hết hiệu lực ...

BẢN GIẢI ĐÁP MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP VÀ ... - sbv.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
5 thg 7, 2022 ... NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh NHNg đối với khách hàng, việc cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán là ...

Untitled - dpi.hochiminhcity.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
14 thg 9, 2015 ... 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này;.

NGHỊ ĐỊNH Về phát triển và quản lý chợ Nghị định số 02/2003/NĐ ... - congbao.chinhphu.vn

Định dạng tệp:PDF
3 thg 2, 2015 ... Điểm kinh doanh tại chợ: bao gồm quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng chợ, có diện ...

NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân ... - moh.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
27 thg 2, 2019 ... Trong Nghị định này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 1. Thầy thuốc trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản là bác ...

Untitled - online.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
18 thg 6, 2013 ... Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến. 10. Website khuyến mại trực ...

Nghị định thư 2 - trungtamwto.vn

Định dạng tệp:PDF
Định nghĩa. Vì mục đích của Nghị định thư này: (a) "pháp luật hải quan" là bất kỳ điều khoản pháp luật hoặc quy định nào áp dụng trong lãnh thổ.

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 ... - moj.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
Nội dung bản trích lục tiền án, tiền sự theo mẫu số 01/TTLT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng ...

TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG ... - dut.udn.vn

Định dạng tệp:PDF
5 thg 3, 2020 ... Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số. 09/2010/NĐ-CP. II. Bố cục của Nghị định. 1. Nghị định có bố cục 7 chương, 38 điều: Chương I ...

NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ ... - molisa.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001). Các Quốc gia thành viên Nghị định thư này,. Xét rằng, để thúc đẩy hơn nữa việc đạt được những mục tiêu của Công ...

So sánh Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 66/2010/TT-BTC - crowe.com

Định dạng tệp:PDF
Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

5 NGHỊ ĐỊNH THƯ 1 QUY ĐỊNH HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ VÀ ... - wtocenter.vn

Định dạng tệp:PDF
Nguyên liệu được liệt kê tại Phụ lục III của Nghị định thư này (Nguyên liệu nêu tại khoản 6 Điều. 3) có xuất xứ từ một nước ASEAN đã có hiệp định ưu đãi thương ...

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NÐ ... - ctu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
7 thg 4, 2008 ... Căn cứ Nghị định số 134/2006/NÐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, ...

Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày ... - kimbang.hanam.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
Căn cứ Điều 3 Nghị định số .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;.

Nghị định về công tác văn thư - ctu.edu.vn

Định dạng tệp:PDF
thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định này. b) Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập trung tại Văn thư cơ quan ...

NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ YÊU CẦU KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI ... - ppd.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
Nhằm đảm bảo an toàn cho việc xuất khẩu thạch đen (Mesona chinensis. Benth) từ Việt Nam vào Trung Quốc, và đảm bảo an toàn cho nền nông nghiệp.

SO SÁNH ĐIỂM MỚI GIỮA NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VÀ NGHỊ ... - dut.udn.vn

Định dạng tệp:PDF
Khoản 1 Điều 1 Nghị định 110/2004/NĐ-CP “Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức.

NGHỊ ĐỊNH Quy định về hóa đơn, chứng từ - thaison.vn

Định dạng tệp:PDF
Số:723/2020/NĐ-CP. NGHỊ ĐỊNH. Quy định về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;. Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng ...

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan ... - moha.gov.vn

Định dạng tệp:PDF
3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019. 4. Điều này được ...

Từ khóa liên quan nghi dinh

Gợi ý những từ khóa liên quan đến tài liệu "nghi dinh"