6 mẫu bài cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức 2019 đảng viên, giáo viên, công an

Cập nhật: 05/08/2020   Lượt xem: 2,119

Tổng hợp 6 mẫu bài cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức 2019 đảng viên, giáo viên, công an. Bao gồm các biểu mẫu và một số bài cam kết sưu tầm. Mời bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 35.97 KB Tải về

Là một Đảng viên, bạn nên biết một số quy định của Nhà nước về mặt Đảng viên, những điều được và không được làm. Bạn phải thực hiện một số quy định như bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu mỗi năm mà mỗi Đảng viên nào cũng phải thực hiện. 

Quy định làm bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2019

Theo quy định, hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm theo quy định tại các văn bản: 

  • Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 
  • Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; 
  • Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
  • Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

  • Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung trên (theo mẫu gợi ý gửi kèm).
  • Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

6 mẫu bài cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức 2019

6 mẫu bài cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức 2019 sau đây được tổng hợp nhiều nguồn có thể áp dụng cho các đối tượng:

  • Cam kết tu dưỡng rèn luyện của đảng viên
  • Cam kết tu dưỡng rèn luyện của công an
  • Cam kết tu dưỡng rèn luyện của giáo viên
Tùy vào vị trí đang công tác là đảng viên trong các cơ quan, công ty hay cán bộ công an, giáo viên mà các bạn nên copy lại những ý phù hợp nhất.

Bạn có thể tải 6 mẫu bài cam kết đầu năm tại liên kết đầu bài viết.

Trên đây là tổng hợp những mẫu bài cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2019. Chúc bạn thực hiện thành công!

Loading...