6 mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII chọn lọc hay nhất

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 27,990

Hãy cùng tham khảo 6 mẫu bài thu hoạch sau khi học tập quán triệt từ nghị quyết từ atailieu.com được chọn lọc hay nhất. Qua đây chắc chắn việc viết và hoàn thiện bài thu hoạch của các bạn sẽ dễ dàng hơn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 197.5 KB Tải về
2 doc 37.5 KB Tải về

6 mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII được rất nhiều người quan tâm đặc biệt là các Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, các cán bộ chủ chốt hay công an, giáo viên, cán bộ xã... Bài thu hoạch phải được hoàn thành sau khi kết thúc hội nghị học tập và quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung Ương 8 khóa 12 ở từng địa phương.

6 mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII sau là tài liệu hữu ích dành cho các cán bộ Đảng viên. Giúp đảng viên nắm vững được những nội dung cơ bản và hiểu rõ hơn về nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Để hoàn thành được bài thu hoạch hay và đầy đủ các bạn cần nắm vững những nội dung cốt lõi và hướng dẫn viết bài thu hoạch dưới đây nhé.

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII dành cho Đảng viên là giáo viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động... hầu như đều có sự tương đồng. Trong bài thu hoạch cần nêu rõ thông tin cá nhân,năm sinh, chức vụ Đảng, chi bộ nơi đang sinh hoạt. Tất cả được trình bày đúng theo mẫu sau cho đúng định dạng và rõ ràng. Sau thời gian học tập các cá nhân sẽ tự rút ra bài thu hoach riêng cho bản thân, bài thu hoạch của giáo viên, của cán bộ công chức, viên chức hay bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII dành cho cán bộ chủ chốt, dành cho công an, dành cho cán bộ xã đều có những nội dung sau:

  • Thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân) được nêu trong nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII
  • Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết TW 8 khóa 12
  • Giải pháp thực hiện các nội dung của nghị quyết trung ương 8 khóa XII
  • Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 12.

Tất cả những nội dung này đều được trình bày rõ ràng và đúng đắn theo tài liệu từ Ban Tuyên giáo Trung ương. Hoàn thiện được bài thu hoạch hay chúng ta cũng cần dành thời gian học tập chắt lọc thông tin và tìm hiểu đúng từng nội dung mình đang nói tới. Để hiểu rõ hơn và hoàn thành bải thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII thì các bạn hãy cùng tham khảo các mẫu để hoàn thiện nhanh chóng, đúng chuẩn nhất nhé.

tải 6 mẫu bài thu hoạc nghị quyết trung ương 8 khóa 12

Mẫu viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khóa 12

Tùy theo địa phương có những mẫu thu hoạch được cụ thể hóa, nếu không có thì áp dụng theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo trung ương về hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ Trung ương 8, khóa XII.

Nội dung mẫu bài thu hoạch như sau:

ĐNG B ………
CHI BỘ
…………………

ĐNG CNG SN VIT NAM

 

….…ngày ….tháng ….năm……..

  BÀI THU HOẠCH

Qua học tập, quán triệt các nội dung

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 


-      Họ và tên:................................................. Năm sinh..........................

-      Hiện sinh hoạt tại chi bộ:.....................................................................

-      Chức vụ: (Đảng, chính quyền):.........................................................…

    Qua học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng: (1) “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, (2) “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; (3) “Kết luận về tình hình kinh tê - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”, bản thân có những nhận thức như sau: 

1/. Nhận thức của cá nhân về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………….

2/. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, đồng chí liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân? Cần đề xuất, kiến nghị những giải pháp gì để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).

….………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.

.……………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………

  XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH
(Ký, ghi rõ hvà tên) 

 

Tải bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa XII

Trong file đính kèm có 6 mẫu bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII chọn lọc hay nhất. Trong đó có mẫu dành cho Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công an, giáo viên.... Các bạn có thể nghiên cứu áp dụng vào bài thu hoạch của mình.

Các bạn có thể tải 6 mẫu thu hoạch trên tại liên kết tải đầu bài viết hoặc tại đây.

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm:

Chúc các bạn thành công!

Loading...