Bài diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 2,274

Sau đây là bài diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn. Mời bạn tham khảo để áp dung vào kỳ đại hội chi đoàn sắp tới.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 12.81 KB Tải về

Bài diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn

Trong đại hội chi đoàn phải có phần mở đầu và kết thúc. Trước khi bắt đầu đại hội đại diện đoàn chủ tịch sẽ đọc diễn văn khai mạc đại hôi chi đoàn. Kết thúc thì đọc diễn văn bế mạc. Do đó diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn là phần quan trọng khởi đầu của đại hội.

Nội dung bài diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn bao gồm:

  • Chào lãnh đạo
  • Tuyên bố lý do
  • Tuyên bố khai mạc
  • Chúc đại hội thành công

Mẫu bài diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn

Sau đây là bài mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn đã áp dụng vào nhiều kỳ đại hội, mời bạn tham khảo!

 DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Kính thưa:
+ Ông …, …….

Kính thưa đại hội,

Chi đoàn là nơi trực tiếp kết nạp, rèn luyện, giáo dục ĐVTN, tổ chức cho ĐV và TN thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ của Chi đoàn là giúp đỡ để TN tiến bộ  về nhận thức và hành động. Cho nên hoạt động đoàn trong đơn vị là hoạt động không thể thiếu và luôn đóng vai trò quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuy nhiên muốn giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được đồng thời vương tới những tầm cao mới, những khát vọng mới. Chúng ta phải nhìn nhận lại những tồn tại chưa làm được trong năm qua, cùng nhau khắc phục, tìm ta phương hướng mới để chung sức chung lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ ....

Hôm nay, được sự chấp thuận của BCH. Đoàn cơ sở …, Ban lãnh đạo ….., Chi ủy chi bộ ….. cho phép BCH CĐ …. tiến hành ĐH CĐ …. nhiệm kỳ ….. nhằm đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong  năm hoạt động tiếp theo. Tại ĐH này chúng ta sẽ lắng nghe báo cáo chính trị mà BCH sẽ báo cáo trước ĐH; ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng, chỉ đạo của quý vị đại biểu để chi đoàn tiếp thu xây dựng Nghị quyết cho nhiệm kỳ mới. ĐH sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới để lãnh đạo Chi đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ …..

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố Khai mạc ĐH CĐ. …. lần thứ …., nhiệm kỳ ….

Xin kính chúc các đ.c Đại biểu, các bạn ĐVTN nhiều sức khỏe, chúc ĐH CĐ. …. nhiệm kỳ …. thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trên đây là mẫu diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn. Bạn có thể tải file tại File mẫu bài diễn văn khai mạc đại hội chi đoàn hoặc liên kết đầu bài viết.
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...