Bài tham luận đại hội Đoàn TNCS HCM về nâng cao nghiệp vụ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 808

Trong các buổi sinh hoạt Đoàn, đặc biệt trong các kỳ đại hội thì các bài tham luận là một phần không thể thiếu. Sau đây Atailieu.com xin chia sẻ với các bạn bài tham luận đại hội Đoàn TNCS HCM về nâng cao nghiệp vụ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 38 KB Tải về

Nội dung bài tham luận đại hội Đoàn TNCS HCM về nâng cao nghiệp vụ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao

Nội dung bài tham luận về nâng cao nghiệp vụ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao là của đoàn viên. Bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa lại cho phù hợp với điều kiện đơn vị đang công tác.

Kính thưa:
Các vị đại biểu.
Toàn thể Đại hội.
Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo đánh giá thực trạng tình hình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2012 - 2014) và phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi lần thứ IX, nhiệm kỳ (2014 - 2017).
Được sự cho phép của Đại hội, tôi xin tham luận về vấn đề nâng cao nghiệp vụ của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thưa các đồng chí!
Trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vị trí và vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thanh niên ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng. Ngay từ những năm đầu đổi mới, Đảng ta đã xác định “thanh niên và công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”, “thanh niên là rường cột của nước nhà”, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tại Sở TN & MT, công tác thanh niên thường gắn với nhiệm vụ và yêu cầu công việc có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ. ĐV là lực lượng nòng cốt, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ, tin học, đã qua các lớp đào tạo nên việc vận dụng kiến thức sẵn có vào quá trình công tác đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
ĐVTN Sở TN&MT năng động, sáng tạo, có tinh thần thi đua, nghiên cứu, học hỏi, có khả năng đề xuất các biện pháp giải quyết công việc một cách nhanh chóng và có hiệu quả.
Mỗi đoàn viên thanh niên đều nhận thức được Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các phong trào thi đua nhằm đảm bảo xây dựng được đội ngũ thanh niên có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống lành mạnh, văn hoá, có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức là các cán bộ đoàn đã qua các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn. Do vậy, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng thực tế về hoạt động công tác đoàn vào trong quá trình thực hiện nhiệm việc được giao.
Nhằm mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn nữa trong việc gắn nghiệp vụ thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, cần nâng cao thêm nghiệp vụ thanh niên, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:
Khuyến khích đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cấp uỷ Đảng và chính quyền tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học,… Từ đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nhanh chóng tiếp thu và làm chủ được khoa học công nghệ hiện đại, đồng thời nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong việc xử lý công việc.
Nâng cao tính đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đoàn, quán triệt tinh thần đoàn kết đến từng đoàn viên thanh niên, từ đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần phối kết hợp với đồng nghiệp trong quá trình tác nghiệp.
Cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm đến lãnh đạo công tác thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; Tạo động lực, cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ, sẵn sàng lao động và cống hiến.
- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên phải tự nhận thức rõ vai trò của mình đối với gia đình, cơ quan nói riêng và đối với xã hội, quê hương, đất nước nói chung. Phải không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để xây dựng bản thân và góp phần xây dựng thế hệ của mình mẫu thanh niên của thời đại mới.

Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trên đây là mẫu bài tham luận tại đại hội Đoàn TNCS HCM về nâng cao nghiệp vụ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hy vọng mẫu sẽ giúp ích cho bạn!

Loading...