Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 2,348

Sau đây là mẫu báo cáo kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ. Bạn có thể tham khảo và áp dụng vào kỳ đại hội chi đoàn nơi bạn sinh hoạt sắp tới.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 21.36 KB Tải về

Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ

Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành bao gồm các nội dung:

  • Đánh giá kêt quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban châp hành, các ủy viên Ban châp hành
  • Chỉ ra những mặt được và những hạn chê yêu kém
  • Rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, biện pháp khắc phục để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả

Mẫu báo cáo kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn tham khảo

Sau đây là mẫu báo cáo kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn đã được áp dung vào các kỳ đại hội chi đoàn. Bạn có thể tham khảo và tải file về máy.


BÁO CÁO

Kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn

….

 khóa …., nhiệm kỳ ….

------------------

Đại hội Chi đoàn …. thứ …., nhiệm kỳ …. đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí (trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và 01 Ủy viên).

Qua thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi đoàn xin nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội về công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động trong nhiệm kỳ …., cụ thể như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Từng thành viên BCH Chi đoàn đều có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, luôn kiên định mục đích, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt sự phân công chỉ đạo của Chi bộ và Đoàn cấp trên, có ý thức kỷ luật, có tinh thần hợp tác, đoàn kết thống nhất tập hợp được đoàn viên thanh niên.

- BCH Chi đoàn nhận thức được công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó đã chú trọng tạo điều kiện cho đoàn viên được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tham gia tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giúp cho đa số đoàn viên có bước nâng cao về nhận thức chính trị, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Chỉ đạo thực hiện phong trào

BCH Chi đoàn đã tổ chức các phong trào theo hướng gắn với các hoạt động chính trị lớn trong năm của các cơ quan Đảng, cơ quan Đoàn và có gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Từng công việc đều có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đoàn viên.         

- Trong nhiệm kỳ, đã triển khai trong đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tập hợp được đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào mục tiêu, tạo được sự đoàn kết trong lực lượng đoàn viên với các hình thức như: Lao động tập thể tại đơn vị, về nguồn, tham gia hiến máu nhân đạo, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, v.v...

- Thông qua sinh hoạt lệ, tổ chức rèn luyện đoàn viên về nội quy, quy chế cơ quan và Luật Giao thông; thường xuyên nhắc nhở, động viên đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

3. Công tác xây dựng Đoàn và đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Chấp hành

- BCH Chi đoàn luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, luôn chú ý đến chất lượng đoàn viên được giới thiệu, tạo mọi điều kiện để các nhân tố tích cực rèn luyện và phấn đấu. Chú trọng tạo điều kiện để đảng viên đang sinh hoạt Đoàn phát huy vai trò.

- Từ sau Đại hội Chi đoàn lần …., nhiệm kỳ …., BCH Chi đoàn đã tiến hành phân công, phân nhiệm cụ thể từng thành viên BCH, hàng tháng đều có đánh giá lại kết quả hoạt động và gửi báo cáo về Đoàn cấp trên, tạo được tính tập trung trong thực hiện các mặt công tác. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình trong BCH.

- Ban chấp hành luôn thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo các phong trào hoạt động, thực hiện đúng theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường công tác tham mưu với Chi ủy, chính quyền tạo mọi điều kiện để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn ngày càng phát triển.

Nguyên nhân ưu điểm

- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo toàn diện của Chi bộ, Ban lãnh đạo ….. và  Đoàn cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Chi đoàn.

- Từng thành viên BCH Chi đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các thành viên đều có nhiệt huyết và quyết tâm cao để đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn.

- BCH Chi đoàn có ý thức đoàn kết, phát huy được tinh thần dân chủ đấu tranh xây dựng nội bộ. Luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể khác trong các hoạt động liên quan.

- Lực lượng đoàn viên trẻ, năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất cách mạng đã được rèn luyện trong môi trường lao động tích cực trong thời gian dài.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

1. Nhận thức, lập trường chính trị, tư tưởng

- Công tác tổ chức triển khai học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Giáo dục về chính trị, tư tưởng của BCH Chi đoàn còn thiếu chiều sâu, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực trong đoàn viên thanh niên.

- BCH Chi đoàn chưa nắm bắt hết được diễn biến tư tưởng của đoàn viên và chưa thể hiện được hết vai trò của mình trong việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

2. Công tác chỉ đạo các hoạt động phong trào

- Trong chỉ đạo thực hiện các phong trào có xây dựng kế hoạch, có xác định phong trào trọng điểm, có phân công cụ thể, nhưng việc thực hiện chưa nghiêm, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ còn chưa tốt.

- Chưa đề xuất được các phong trào mới mẻ để thu hút đoàn viên tham gia.

3. Công tác xây dựng tổ chức và lề lối làm việc của Ban chấp hành

- Nhiệm vụ của từng thành viên BCH được phân công cụ thể từ đầu nhiệm kỳ, nhưng thành viên BCH đều lần đầu đảm nhiệm vị trí mới nên trong việc điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ còn chưa sâu sát. Công tác kiểm tra các mặt hoạt động còn hạn chế, thực hiện không thường xuyên.

Nguyên nhân khuyết điểm

- Chưa thu hút được tất cả đoàn viên thanh niên cùng BCH Chi đoàn thực hiện nhiệm vụ Đoàn.

- BCH Chi đoàn còn thiếu kiểm tra đôn đốc trong thực hiện kế hoạch và thiếu kiên quyết trong xử lý công việc chung.

- Cơ quan thực hiện nhiều lĩnh vực chuyên môn, nhiều đoàn viên phải công tác thường xuyên ở địa bàn nên việc tập trung trong sinh hoạt đoàn gặp khó khăn. Mặt khác, các hoạt động đoàn chủ yếu vào ngày thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ, đoàn viên bận việc gia đình hoặc đi học nên gặp khó khăn trong việc phân công tham gia các phong trào.

Trên đây là những ưu khuyết điểm mà BCH Chi đoàn tự nhận xét và báo cáo Đại hội. BCH Chi đoàn rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đại hội. Từ đó rút ra những kinh nghiệm nhằm giúp cho BCH trong nhiệm kỳ tới đạt được thành tích tốt hơn./.

 

      BAN CHẤP HÀNH

CHI ĐOÀN …. KHÓA …., NHIỆM KỲ ….

 

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ, bạn có thể tải file tại: file mẫu báo cáo kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ hoăc liên kết đầu bài viết.
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...