Cách làm bảng đăng ký cam kết Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN dành cho cán bộ đoàn 2018

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,336

Cách làm Bảng đăng ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2018.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 49 KB Tải về

Cách làm bảng đăng ký cam kết Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN

Đây là bản đăng ký dành riêng cho cán bộ đoàn (bí thư, phó bí thư,…). Bảng đăng ký phải thực hiện đầu năm (hoặc đầu năm học đối với nhà trường). Cách làm bảng đăng ký cam kết Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN dành cho cán bộ đoàn 2018 như sau:


  • Nêu nội dung đăng ký theo chỉ thị số 01
  • Cam kết sẽ thực hiện tốt các nội dung đăng ký
  • BCH Chi đoàn xác nhận.


Mẫu bảng đăng ký cam kết Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN

Sau đây là mẫu bảng đăng ký cam kết Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN.

ĐOÀN CƠ SỞ <Đoàn cơ sở hoặc cấp trên>

CHI ĐOÀN <Tên chi đoàn>

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

<Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018


BẢNG ĐĂNG KÝ CAM KẾT

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2018

Họ và tên: <Tên cán bộ đoàn>

Chức vụ: <Chức vụ, ví dụ: Bí thư Chi đoàn>

Đơn vị công tác: <Tên chi đoàn>

Căn cứ Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối, công tác của cán bộ Đoàn”,

Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, bản thân tôi nhận thấy phải nêu gương trong công tác thực hiện “08 Điều nên làm” và “08 điều không nên làm” của Chỉ thị 01.

Căn cứ nội dung Chỉ thị 01, tôi xin đăng ký thực hiện các nội cụ thể như sau:

(Cá nhân đăng ký những điều sẽ thực hiện)

* 08 ĐIỀU NÊN LÀM:

1. Xung kích

2. Trách nhiệm

3. Gương mẫu

4. Trung thực

5. Sáng tạo

6. Thân thiện

7. Thường xuyên học tập

8. Tích cực rèn luyện kỹ năng

* 08 ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM

1. Phát ngôn không đúng

2. Làm việc hình thức, đối phó

3. Quan liêu, hành chính hóa

4. Thiếu khiêm tốn và không cầu thị

5. Không chấp hành kỷ luật

6. Thiếu tinh thần đoàn kết

7. Thiếu ý chí đấu tranh

8. Thiếu chuẩn mực trong lối sống

Trên đây là bản đăng ký thực hiện Chỉ thị 01, tôi cam kết sẽ thực hiện đúng theo tinh thần của Chỉ thị 01 vào từng việc, từng đối tượng cụ thể. Nếu tôi thực hiện không đúng theo những nội dung đăng ký, tôi xin chịu trách nhiệm trước cấp ủy, trước tập thể Ban chấp hành Chi đoàn và đoàn cấp trên.                

XÁC NHẬN

BCH CHI ĐOÀN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

<Người đăng ký>  Chủ đề: Nổi bật
Loading...