Đánh giá gợi ý nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 902

Mời thầy cô tham khảo hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Khoa học cho học sinh tiểu học.

Đánh giá gợi ý nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22

Hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học như sau:

STT

Nội dung nhận xét

1

KH1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

KH10

Cần tự giác học tập

3

KH11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

KH12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

KH13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

KH14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

KH15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

KH16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

KH17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

KH18

Có cố gắng trong học tập

11

KH19

Có tiến bộ trong học tập

12

KH2

Biết giúp bạn học tập

13

KH20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

KH21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

KH22

Hoàn thành công việc được giao

16

KH23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

KH24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

KH25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

KH26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

KH27

Tiếp thu bài chậm

21

KH28

Tiếp thu bài nhanh

22

KH29

Tự giác học tập

23

KH3

Biết hợp tác với bạ

24

KH30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

KH31

Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý

26

KH32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

KH4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

KH5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

KH6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

KH7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

KH8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

KH9

Cần tích cực tự học

Trên đây là hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Khoa học theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học. Chúc thầy cô thực hiện thành công!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...