Đánh giá gợi ý nhận xét môn Kĩ thuật theo thông tư 22

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 929

Mời thầy cô tham khảo hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Kĩ thuật theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học

Đánh giá gợi ý nhận xét môn Kĩ thuật theo thông tư 22

Hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Kĩ thuật theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học như sau:

STT

Nội dung nhận xét

1

Kt1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

Kt10

Cần tự giác học tập

3

Kt11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

Kt12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

Kt13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

Kt14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

Kt15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

Kt16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

Kt17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

Kt18

Có cố gắng trong học tập

11

Kt19

Có tiến bộ trong học tập

12

Kt2

Biết giúp bạn học tập

13

Kt20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

Kt21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

Kt22

Hoàn thành công việc được giao

16

Kt23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

Kt24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

Kt25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

Kt26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

Kt27

Tiếp thu bài chậm

21

Kt28

Tiếp thu bài nhanh

22

Kt29

Tự giác học tập

23

Kt3

Biết hợp tác với bạ

24

Kt30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

Kt31

Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý

26

Kt32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

Kt4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

Kt5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

Kt6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

Kt7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

Kt8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

Kt9

Cần tích cực tự học

Trên đây là hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Kĩ thuật theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học. Chúc thầy cô thực hiện tốt!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...