Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Lịch sử và Địa lý theo thông tư 22

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 884

Mời thầy cô tham khảo hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Lịch sử và Địa lý theo thông tư 22 cho học sinh tiểu học.

Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Lịch sử và Địa lý theo thông tư 22

Sau đây là hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Lịch sử và Địa lý theo thông tư 22 cho học sinh tiểu học. Mời thầy cô tham khảo:

STT

Nội dung nhận xét

1

LSDL1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

LSDL10

Cần tự giác học tập

3

LSDL11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

LSDL12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

LSDL13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

LSDL14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

LSDL15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

LSDL16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

LSDL17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

LSDL18

Có cố gắng trong học tập

11

LSDL19

Có tiến bộ trong học tập

12

LSDL2

Biết giúp bạn học tập

13

LSDL20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

LSDL21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

LSDL22

Hoàn thành công việc được giao

16

LSDL23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

LSDL24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

LSDL25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

LSDL26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

LSDL27

Tiếp thu bài chậm

21

LSDL28

Tiếp thu bài nhanh

22

LSDL29

Tự giác học tập

23

LSDL3

Biết hợp tác với bạ

24

LSDL30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

LSDL31

Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý

26

LSDL32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

LSDL4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

LSDL5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

LSDL6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

LSDL7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

LSDL8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

LSDL9

Cần tích cực tự học

Trên đây là hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Lịch sử và Địa lý theo thông tư 22. Chúc thầy cô thực hiện tốt!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...