Đánh giá gợi ý nhận xét môn Mĩ thuật theo thông tư 22

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 2,096

Mời thầy cô tham khảo hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Mĩ thuật theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học.

Đánh giá gợi ý nhận xét môn Mĩ thuật theo thông tư 22

Hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Mĩ thuật theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học như sau:

STT

Nội dung nhận xét

1

MT1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

MT10

Cần tự giác học tập

3

MT11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

MT12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

MT13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

MT14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

MT15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

MT16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

MT17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

MT18

Có cố gắng trong học tập

11

MT19

Có tiến bộ trong học tập

12

MT2

Biết giúp bạn học tập

13

MT20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

MT21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

MT22

Hoàn thành công việc được giao

16

MT23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

MT24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

MT25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

MT26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

MT27

Tiếp thu bài chậm

21

MT28

Tiếp thu bài nhanh

22

MT29

Tự giác học tập

23

MT3

Biết hợp tác với bạ

24

MT30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

MT31

Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý

26

MT32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

MT4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

MT5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

MT6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

MT7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

MT8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

MT9

Cần tích cực tự học

Trên đây là hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét môn Mĩ thuật theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học. Chúc thầy cô thực hiện tốt!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...