Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Tiếng Việt theo thông tư 22

Cập nhật: 05/08/2020   Lượt xem: 722

Mời thầy cô tham khảo hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Tiếng Việt theo thông tư 22 cho học sinh tiểu học

Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Tiếng Việt theo thông tư 22

Nội dung Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Tiếng Việt theo thông tư 22 cho học sinh tiểu học như sau:

STT

Nội dung nhận xét

1

TV1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

TV10

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

3

TV11

Cần tích cực tự học

4

TV12

Cần tự giác học tập

5

TV13

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

6

TV14

Chữ viết chưa cẩn thận

7

TV15

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

8

TV16

Chưa chú ý nghe giảng trong giờ học

9

TV17

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

TV18

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

11

TV19

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

12

TV2

Biết giúp bạn học tập

13

TV20

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

14

TV21

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

15

TV22

Có cố gắng trong học tập

16

TV23

Có tiến bộ trong học tập

17

TV24

Đọc to, rõ ràng

18

TV25

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

19

TV26

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

20

TV27

Hoàn thành công việc được giao

21

TV28

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

22

TV29

Kỹ năng phát âm tương đối tốt

23

TV3

Biết hợp tác với bạn

24

TV30

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

25

TV31

Nghe hiểu được các cụm từ liên quan đến chủ điểm

26

TV32

Nhớ từ, vận dụng tốt

27

TV33

Nói và viết được từ và cụm từ quen thuộc

28

TV34

Phát âm tương đối tốt

29

TV35

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

30

TV36

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

31

TV37

Tiếp thu bài chậm

32

TV38

Tiếp thu bài nhanh

33

TV39

Trình bày bài còn ẩu, sai nhiều lỗi chính tả

34

TV4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

35

TV40

Tự giác học tập

36

TV41

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

37

TV42

Tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý

38

TV43

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

39

TV44

Viết chữ đẹp

40

TV45

Viết và nói được từ và cụm từ về trường lớp, sở thích cá nhân

41

TV46

Viết văn sáng tạo

42

TV5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

43

TV6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

44

TV7

Cần rèn đọc nhiều hơn

45

TV8

Cần rèn phát âm nhiều hơn

46

TV9

Cần tích cực chủ động trong học tập

Trên đây là hướng dẫn Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Tiếng Việt theo thông tư 22 cho học sinh tiểu học. Chúc thầy cô thực hiện tốt!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...