Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Toán theo Thông tư 22

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 855

Gợi ý thầy cô cách Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Toán theo Thông tư 22 cho học sinh tiểu học.

Đánh giá gợi ý nhận xét môn Toán theo Thông tư 22

Sau đây là Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Toán theo Thông tư 22 cho học sinh tiểu học. Mời thầy cô tham khảo:

STT

Nội dung nhận xét

1

Tt1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

Tt10

Cần tự giác học tập

3

Tt11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

Tt12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

Tt13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

Tt14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

Tt15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

Tt16

Chưa thuộc bảng cửu chương

9

Tt17

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

10

Tt18

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

11

Tt19

Có cố gắng trong học tập

12

Tt2

Biết giúp bạn học tập

13

Tt20

Có tiến bộ trong học tập

14

Tt21

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

15

Tt22

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

16

Tt23

Hoàn thành công việc được giao

17

Tt24

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

18

Tt25

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

19

Tt26

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

20

Tt27

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

21

Tt28

Tiếp thu bài chậm

22

Tt29

Tiếp thu bài nhanh

23

Tt3

Biết hợp tác với bạn

24

Tt30

Tính toán còn chậm

25

Tt31

Tính toàn còn nhầm lẫn

26

Tt32

Tính toán còn sai sót

27

Tt33

Tính toán nhanh, chính xác

28

Tt34

Tự giác học tập

29

Tt35

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

30

Tt36

Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý

31

Tt37

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

32

Tt4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

33

Tt5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

34

Tt6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

35

Tt7

Cần tích cực chủ động trong học tập

36

Tt8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

37

Tt9

Cần tích cực tự học

Trên đây là Đánh giá gợi ý nhận xét nhanh môn Toán theo Thông tư 22 cho học sinh tiểu học. Chúc thầy cô thực hiện tốt!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...