Đánh giá nhận xét nhanh môn Đạo đức theo thông tư 22

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 839

Mời thầy cô tham khảo hướng dẫn Đánh giá nhận xét nhanh môn Đạo đức theo thông tư 22 dành cho học sinh tiểu học.

Đánh giá nhận xét nhanh môn Đạo đức theo thông tư 22

Sau đây là hướng dẫn Đánh giá nhận xét nhanh môn Đạo đức theo thông tư 22 cho học sinh tiểu học. Mời thầy cô cùng tham 

STT

Nội dung nhận xét

1

DD1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

DD10

Cần tự giác học tập

3

DD11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

DD12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

DD13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

DD14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

DD15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

DD16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

DD17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

DD18

Có cố gắng trong học tập

11

DD19

Có tiến bộ trong học tập

12

DD2

Biết giúp bạn học tập

13

DD20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

DD21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

DD22

Hoàn thành công việc được giao

16

DD23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

DD24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

DD25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

DD26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

DD27

Tiếp thu bài chậm

21

DD28

Tiếp thu bài nhanh

22

DD29

Tự giác học tập

23

DD3

Biết hợp tác với bạ

24

DD30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

DD31

Tự sắp xếp thời  gian học tập hợp lý

26

DD32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

DD4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

DD5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

DD6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

DD7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

DD8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

DD9

Cần tích cực tự học

Trên đây là hướng dẫn Đánh giá nhận xét nhanh môn Đạo đức theo thông tư 22 cho học sinh tiểu học. Chúc thầy cô thực hiện thật tốt!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...