Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn gồm những ai?

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 1,017

Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn bao gồm bao nhiêu người và gồm những ai? Hãy tìm hiểu trong bài viết sau nhé!

Trong đại hội chi đoàn, đoàn chủ tịch là thành phần không thể thiếu. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn gồm những ai?

Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn gồm những đại biểu là đoàn viên về dự đại hội do đại hội bầu chọn. Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn có thể là:

 • Đoàn Chủ tịch Đại hội là đoàn viên chính thức tham dự Đại hội, do Ban Chấp hành cấp triệu tập giới thiệu; Đại hội tiến hành biểu quyết về số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch.
 • Đoàn chủ tịch có thể là lãnh đạo đoàn cấp trên hoặc lãnh đạo Đảng, chính quyền tại đơn vị. Về việc mời lãnh đạo tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội chi đoàn, Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội có thể mời đại biểu là đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền ở đơn vị, lãnh đạo Đoàn cấp trên,... tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, cũng như các thể hệ cán bộ Đoàn với tuổi trẻ, với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Số lượng, thành phần mời tham gia Đoàn Chủ tịch do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định. Các đồng chí được mời tham gia Đoàn Chủ tịch nêu trên không tham gia điều hành và quyết định các công việc của Đại hội.

Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn gồm bao nhiêu người?

Tùy từng cấp độ của tổ chức đoàn mà có hướng dẫn về số lượng đoàn chủ tịch đại hội khác nhau. Với cấp chi đoàn thì có thể là từ 1-3 người.

Cách bầu đoàn chủ tịch trong đại hội chi đoàn

Đoàn chủ tịch đại hội chi đoàn được bầu như sau:
 • Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch là những đại biểu chính thức của Đại hội.
 • Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu thêm nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, thì Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay một lần số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch.
 • Nếu đại biểu Đại hội giới thiệu thêm nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, thì Đại hội lấy tín nhiệm để quyết định danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết hoặc phiếu tín nhiệm).

Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch trong đại hội chi đoàn là gì?

Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch trong đại hội chi đoàn là:
 • Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, nội quy (quy chế) đã được Đại hội quyết định.
 • Giới thiệu số lượng, danh sách Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để Đại hội biểu quyết thông qua.
 • Quyết đinh việc lưu hành các tài liệu của Đại hội.
 •  Hướng dẫn Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội.
 • Điều hành công tác bầu cừ:
                - Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành khỏa mới; yếu cầu, tiêu chuẩn Bí thư (nếu Đại hội trực tiếp bầu Bí thư).
                - Hướng dẫn việc ứng cử, đề cừ ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư (nếu Đại hội bầu trực tiếp Bỉ thư),
                - Tồng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử và những người xin rút; xem xét, quyết định cho rút hoặc không cho rút tên đối với các trường hợp xin rút tên khỏi danh sách bầu cử; trường hợp còn nhiều - ý kiến chưa thống nhất thì Đoàn Chủ tịch có thể xin ý kiến quyết định của Đại hội; lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách bầu cử.
                - Giới thiệu số lượng, danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Lãnh đạo hoạt động của Ban Kiểm phiếu.
 •  Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội.
 • Điều hành thông qua nghị quyết Đại hội.
 • Tổng kết, bế mạc Đại hội.
Trên đây là những thông tin hướng dẫn về đoàn chủ tịch trong đại hội chi đoàn. Cám ơn bạn đã theo dõi!
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...