Mẫu đơn xin nghỉ việc dành cho cán bộ công nhân viên mới nhất

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 855

Đơn xin nghỉ việc mẫu văn bản cá nhân được sử dụng khi quyết định thôi việc. Mẫu đơn này là mẫu xin nghỉ việc dành cho cán bộ công nhân viên mới nhất.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 28.5 KB Tải về

Đơn xin nghỉ việc được gửi đến trưởng bộ phận. Sau đó lãnh đạo của bạn sẽ duyệt đơn sau khi người nộp đơn đã bàn giao xong các công việc. Sau đây là mẫu xin nghỉ việc dành cho cán bộ công nhân viên. 

đơn xin nghỉ việc dành cho cán bộ công nhân viên

Mẫu đơn xin nghỉ việc dành cho cán bộ, công nhân viên


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ..................................................       
Tôi tên là: ..................................................
Chức vụ: ..................................................


Bộ phận: ..................................................
Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ...... tháng ...... năm .......
Lý do: ..................................................
Tôi đã bàn giao công việc cho: .................................................. Bộ phận: ..................................................
Các công việc được bàn giao:.......................................................................................................................
Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. 
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận                                                                                                     Người làm đơn


Hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu trên để để hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc. Bạn có thể tải file hoàn toàn miễn phí ở đầu bài viết.

  Chủ đề: mẫu đơn nghỉ việc
Loading...