Ebook Bộ luật lao động Việt Nam

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 670

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Bộ luật lao động Việt Nam.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 PDF 20 MB Tải về

Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006.


Ebook Bộ luật lao động Việt Nam

Ebook Bộ luật lao động

Ebook Bộ luật lao động Việt Nam

Bộ luật lao động Việt Nam bao gồm các nội dung:

 • Chương 1: Những Quy Định Chung
 • Chương 2: Việc Làm
 • Chương 3: Hợp Đồng Lao Động
 • Chương 4: Học Nghề, Đào Tạo, Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình Độ Kỹ Năng Nghề
 • Chương 5: Đối Thoại Tại Nơi Làm Việc, Thương Lượng Tập Thể, Thỏa Ước Lao Động Tập Thể
 • Chương 6: Tiền Lương
 • Chương 7: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi
 • Chương 8: Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm Vật Chất
 • Chương 9: An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động
 • Chương 10: Những Quy Định Riêng Đối Với Lao Động Nữ
 • Chương 11: Những Quy Định Riêng Đối Với Lao Động Chưa Thành Niên Và Một Số Loại Lao Động Khác
 • Chương 12: Bảo Hiểm Xã Hội
 • Chương 13: Công Đoàn
 • Chương 14: Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động
 • Chương 15: Quản Lý Nhà Nước Về Lao Động
 • Chương 16: Thanh Tra Lao Động, Xử Phạt Vi Phạm Pháp Luật Về Lao Động
 • Chương 17: Điều Khoản Thi Hành

Ebook định dạnh PDF, bao gồm 55 trang. Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Bộ luật lao động ở liên kết bên trên. Nếu có điều kiện hãy tìm mua để ủng hộ nhà xuất bản nhé! Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...