Ebook Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cập nhật: 09/07/2020   Lượt xem: 684

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sách được in bởi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 10 MB Tải về

Cuốn sách này trình bày những nội dung của điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương, cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp địa phương, khen thưởng và kỉ luật, tài chính của Đảng, chấp hành điều lệ Đảng,...

Ebook Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ebook Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nội dung:

 • Giới Thiệu
 • Chương 1: Đảng Viên
 • Chương 2: Nguyên Tắc Tổ Chức Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Đảng
 • Chương 3: Cơ Quan Lãnh Đạo Của Đảng Ở Trung Ương
 • Chương 4: Cơ Quan Lãnh Đạo Của Đảng Ở Địa Phương
 • Chương 5: Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Chương 6: Tổ Chức Đảng Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Công An Nhân Dân Việt Nam
 • Chương 7: Ủy Ban Kiểm Tra Các Cấp
 • Chương 8: Việc Thi Hành Kỷ Luật Trong Đảng
 • Chương 9: Đảng Đối Với Tổ Chức Nhà Nước Và Các Đoàn Thể Nhân Dân
 • Chương 10: Đảng Đối Với Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
 • Chương 11: Tài Chính Của Đảng
 • Chương 12: Chấp Hành Điều Lệ Đảng

Ebook định dạnh PDF, bao gồm 14 trang. Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam ở liên kết bên trên. Nếu có điều kiện hãy tìm mua để ủng hộ nhà xuất bản nhé! Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...