Ebook Luật An ninh mạng 2018

Cập nhật: 26/09/2020   Lượt xem: 920

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Luật An ninh mạng Việt Nam 2018.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 10 MB Tải về

Luật an ninh mạng 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật an ninh mạng gồm có 07 Chương và 43 Điều, trong đó, nêu ra các nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng.

Luật an ninh mạng 2018

Luật an ninh mạng 2018

Ebook Luật An ninh mạng 2018

Nội dung:

  • Chương 1 - Những Quy Định Chung
  • Chương 2 - Bảo Vệ An Ninh Mạng Đối Với Hệ Thống Thông Tin Quan Trọng Về An Ninh Quốc Gia
  • Chương 3 - Phòng Ngừa, Xử Lý Hành Vi Xâm Phạm An Ninh Mạng
  • Chương 4 - Hoạt Động Bảo Vệ An Ninh Mạng
  • Chương 5 -  Bảo Đảm Hoạt Động Bảo Vệ An Ninh Mạng
  • Chương 6 - Trách Nhiệm Của Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân
  • Chương 7 - Điều Khoản Thi Hành

Ebook định dạnh PDF, bao gồm 30 trang. Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Luật An ninh mạng 2018 ở liên kết bên trên. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...