Ebook Luật cán bộ, công chức Việt Nam

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 687

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Luật đất đai Việt Nam. Sách được in bởi Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 10 MB Tải về

Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Luật cán bộ, công chức gồm 10 chương, 87 điều. Ngoài những quy định chung và điều khoản thi hành, Luật quy định cụ thể về các vấn đề: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức; cán bộ ở Trung ương cấp tỉnh, cấp huyện; công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; quản lý cán bộ, công chức; các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; thanh tra công vụ; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Ebook Luật cán bộ, công chức Việt Nam

Luật cán bộ, công chức

Ebook Luật cán bộ, công chức Việt Nam

Luật cán bộ, công chức bao gồm các chương:

  • Chương 1: Những Quy Định Chung
  • Chương 2: Nghĩa Vụ, Quyền Của Cán Bộ, Công Chức
  • Chương 3: Cán Bộ Ở Trung Ương, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
  • Chương 4: Công Chức Ở Trung Ương, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
  • Chương 5: Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã
  • Chương 6: Quản Lý Cán Bộ, Công Chức
  • Chương 7: Các Điều Kiện Bảo Đảm Thi Hành Công Vụ
  • Chương 8: Thanh Tra Công Vụ
  • Chương 9: Khen Thưởng Và Xử Lý Vi Phạm
  • Chương 10: Điều Khoản Thi Hành

Ebook định dạnh PDF, bao gồm 20 trang. Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Luật cán bộ, công chức Việt Nam ở liên kết bên trên. Nếu có điều kiện hãy tìm mua để ủng hộ nhà xuất bản nhé! 

Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...