Tải Ebook Luật đất đai Việt Nam

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 722

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Luật đất đai Việt Nam. Sách được in bởi Nhà xuất bản Lao động.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 20 MB Tải về

Luật đất đai - Luật số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban hành, sửa đổi bổ sung một số điều so với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới nhất này có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Ebook Luật đất đai Việt Nam

Luật đất đai 2013

Tải Ebook Luật đất đai Việt Nam

Luật đất đai bao gồm các nội dung:

 • Chương 1: Quy Định Chung
 • Chương 2: Quyền Và Trách Nhiệm Của Nhà Nước Đối Với Đất Đai
 • Chương 3: Địa Giới Hành Chính Và Điều Tra Cơ Bản Về Đất Đai
 • Chương 4: Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
 • Chương 5: Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất
 • Chương 6: Thu Hồi Đất, Trưng Dụng Đất, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư
 • Chương 7: Đăng Ký Đất Đai, Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất
 • Chương 8: Tài Chính Về Đất Đai, Giá Đất Và Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất
 • Chương 9: Hệ Thống Thông Tin Đất Đai Và Cơ Sở Dữ Liệu Đất Đai
 • Chương 10: Chế Độ Sử Dụng Các Loại Đất
 • Chương 11: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Sử Dụng Đất
 • Chương 12 : Thủ Tục Hành Chính Về Đất Đai
 • Chương 13: Giám Sát, Thanh Tra, Giải Quyết Tranh Chấp, Khiếu Nại, Tố Cáo Và Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Đất Đai
 • Chương 14: Điều Khoản Thi Hành

Ebook định dạnh PDF, bao gồm 124 trang. Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Luật đất đai ở liên kết bên trên. Nếu có điều kiện hãy tìm mua để ủng hộ nhà xuất bản nhé! Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...