Giáo trình luật hành chính Việt Nam - tải về PDF

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 896

Mời bạn xem và tải về nội dung Giáo trình luật hành chính Việt Nam. Giáo trình do Trường Đại Học Luật Hà Nội và Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành năm 2008.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 20 MB Tải về

Nội dung tài liệu giáo trình luật hành chính

Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. 

Những quy phạm pháp luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp – một trong ba loại quyền cơ bản được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước được thống nhất

Do vậy, trong hệ thống đào tạo cử nhân luật học cũng như đào tạo sau đại học ngành luật, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, v.v..., luật hành chính luôn là môn học cơ bản và ngày càng được chú trọng trong việc đổi mới cách thức giảng dạy cũng như đổi mới, sửa chữa bổ sung các giáo trình phù hợp với sự phát triển của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và công cuộc cải cách nền hành chính của Nhà nước ta.

Xem và tải Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Xem và tải Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Xem và tải Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Giáo trình do Trường Đại Học Luật Hà Nội và Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành năm 2008.

Giáo trình bao gồm 589 trang. Định dạng tài liệu: PDF.

 Bạn có thể xem và download miễn phí ở liên kết bên trên. Nếu có điều kiện hãy tìm mua để ủng hộ tác giả nhé! Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...