Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal căn bản

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 597

Pascal là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong giảng dạy trong trường THCS – THPT – Cao đẳng – Đại học. Tuy nhiên. Các trường Đại học đã chuyển từ ngôn ngữ lập trình Pascal sang ngôn ngữ lập trình C, C++.Hiện nay, ngôn ngữ lập trình Pascal vẫn được giảng dạy trong trường THCS – THPT.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 377.2 KB Tải về

Giới thiệu về Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình bậc cao do Niklaus Wirth, giáo sư điện toán trường Đại học kỹ thuật Zurich (Thụy Sĩ) đề xuất năm 1970. Ông lấy tên Pascal để kỷ
niệm nhà toán học và nhà triết học người Pháp nổi tiếng 

Blaise Pascal

Nội dung giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal

Gồm 2 phần: Lý thuyết và thực hành
Phần 1: Lý thuyết

 • Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Pascal và các ví dụ đơn giảng
 • Bài 2: Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ Pascal
 • Bài 3: Hằng số, biến số, biểu thức và câu lệnh đơn giản trong ngôn ngữ Pascal
 • Bài 4: Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ Pascal
 • Bài 5: Dữ liệu kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con
 • Bài 6: Kiểu tập hợp và kiểu mảng
 • Bài 7: Chương trình con: Hàm và Thủ tục
 • Bài 8: Kiểu xâu ký tự
 • Bài 9: Dữ liệu kiểu bản ghi và kiểu tệp
 • Bài 10: Dữ liệu kiểu tệp

Phần 2: Thực hành

 • Thực hành 1: Luyện tập căn bản
 • Thực hành 2: Bài tập đơn giản làm quen với các kiểu dữ liệu và một số hàm chuẩn của Pascal
 • Thực hành 3: Ấp dụng các lệnh đơn giản
 • Thực hành 4: Bài tập cho các loại lệnh có cấu trúc
  • Bài tập cho cấu trúc lệnh If
  • Bài tập cho cấu trúc lệnh Case
  • Bài tập cho cấu trúc vòng lặp For
  • Bài tập cho cấu trúc vòng lặp Repeat
  • Bài tập cho cấu trúc vòng lặp While
 • Thực hành 5,6: Bài tập cho dữ liệu kiểu đoạn con, liệt kê và kiểu mảng
 • Thực hành 7: Bài tập tạo thủ tục và hàm
 • Thực hành 8: Bài tập cho phần xử lý chuỗi

Phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Pascal: Turbo Pascal. Nếu hệ điều hành Windows của bạn không hỗ trợ Turbo Pascal. Có thể làm theo hướng dẫn của bài viết "Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Turbo Pascal trên Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bit"

Xem thêm "Các bài tập thực hành từ bản tới nâng cao" tại đây để nâng cao kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ Pascal

Ngoài ra. Nếu muốn đi sâu hơn về ngôn ngữ lập trình Pascal có thể xem và tải "Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal nâng cao"

  Chủ đề: pascal
Loading...