Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal nâng cao

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 707

Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal nâng cao dành cho học sinh khá, giỏi, sinh viên Đại học, giáo viên dạy tin học.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 8.99 MB Tải về

Đây là cuốn ebook do tác giả Nguyễn Tô Thành biên soạn.

giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal nâng cao

Sách dành cho: Học sinh khá , giỏi; sinh viên Đại học; giáo viên dạy môn tin học

Nội dung của giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal nâng cao

 • Chương 1: Chương trình con
 • Chương 2: Giao tiếp file
 • Chương 3: Quản lý bộ nhớ
 • Chương 4: Kiểu con trỏ
 • Chương 5: Thư viện lập trình
 • Chương 6: Một sò Unit chuẩn
 • Chương 7: Một số thí dụ

Sơ lược về nội dung các chương trong cuốn ebook ngôn ngữ lập trình Pascal nâng cao

 • CHƯƠNG TRÌNH CON: Chương này để cập đến những khía cạnh khác nhau của kỹ thuật viết chương trình con, đặc biệt trong việc tổ chức các biến (chung, riêng), các tham sô' (truyền theo trị, biến), các khả nâng đệ quy. Ngoài ra trong chương còn nhấn mạnh vai trò của chương trình con trong kỹ thuật lập trình Top-Down, một vấn đề mà những người mới chỉ qua các giáo trình cơ sở về lập trình chưa có dịp luyện tập.
 • GIAO TIÊP FILE: Bên cạnh việc khái quát các khái niệm và vai trò cứa file, chương này còn trình bày khá chi tiết và hệ thống các thao tác trên các loại file của Turbo Pascal, đặc biệt trên file văn bán là nơi thường xuyên giao tiếp với chương trình. Một số thuật toán trên file còn xa lạ với nhiều người mới lập trình như tìm kiếm nhanh trôn file định kiểu theo chí số, sắp xếp file tuần tự nhờ kỹ thuật trộn file, cũng được giới thiệu cùng với những chương trình minh họa. Những bạn đọc nào còn lúng túng trong việc dùng file, cần xem kỹ chương này.
 • QUẢN LÝ BỘ NHÓ: Nội dung chương này hầu như là mới đối với nhũng người mới lập trình. Người đọc sẽ làm quen với khái niệm dịa chí và biết phân biệt nó với dữ liêu, do đó sẽ hiểu rõ hơn bản chất việc tổ chức và lưu trữ các dữ liệu bên trong bộ nhớ của máy. Những kiến thức trong chương này có liên quan nhiều đến các giáo trình "Kiến trúc máy tính" và "Hệ điều hành", vì thế chúng tôi chí nhấn mạnh nguyên tắc và cách thức truy cập bộ nhớ nhờ các công cụ của Turbo Pascal. Ngoài ra, người đọc cũng được làm quen với những thao tác trên dữ liệu mà không quan tâm đến kiểu dữ liệu, thông qua việc dùng các tham biến khõng định kiểu. Một số địa chì có ích như vùng Video Ram (quản lý màn hình vãn bán) được giới thiệu để bạn đọc thử nghiêm và triến khai các ứng dụng.
 • KIỂU CON TRỎ: Qua chương này bạn dọc sẽ thấy rõ vai trò đặc biệt của các con trỏ trong kỹ thuật lập trình trong việc khai thác bộ nhớ. Danh sách liên kết (cùng với các biến thế của nó) được giới thiệu khá kỹ qua những thao tác co' bản nhất. Đây là một chương khó đối với những người mới lập trình, vì thế chúng tôi cố gắng đưa vào những mô hình có tính khái quát để bạn đọc dễ áp dụng trong từng trường hợp cụ thể. Những kiến thức trong chương này có liên quan nhiều đến giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và giải thuàt".
 • THƯ VIỆN LẬP TRÌNH: Chương này giới thiệu vai trò của thư viện nói chung trong kỹ thuật lập trình, đặc biệt trong các phát triển ứng dụng, sau đó giói thiệu Unit, một công cụ của Turbo Pascal nhằm giúp người dùng xây dựng và phát triển thư viện. Bên cạnh việc trình bày cú pháp viết Unit, chúng tôi còn nhấn mạnh cách khai thác Unit cũngLời nói đần V
  như nhưng phương pháp xây dựng và phát triển chúng. Cuối chương có điểm qua một cách khái quát các thư viện chuẩn của Turbo Pascal cung cấp cho người dùng.
 • MỘT SỐ THƯ VIỆN CHUẨN: Chương này trình bày một cách hệ thống và chi tiết 3 unit tiêu biểu nhất của Turbo Pascal là CRT, DOS và GRAPH (unit SYSTEM xem như đã quen trong các giáo trình Pascal cơ sờ) với những mục đích:
  • Cung cấp kho tài nguycn dưới dạng các hàm, thủ tục. kiếu dữ liệu đã dược Turbo Pascal xây dựng nhàm giúp người dùng dề dàng triển khai các ứng dụng cùa mình. Bạn dọc sẽ thấy một cách hệ thống hơn các mối liên quan của các hàm, thủ tục, kiểu dữ liệu trong những lĩnh vực ứng dụng khác nhau mà không còn đơn thuần là những cứ pháp gọi chúng.
  • Giúp người đọc biết cách khai thác một thư viện sao cho có hiệu quà. Đây là một vâ'n đề quan trọng trong việc tự học của của các bạn.
  • Giúp người đọc học tập được cách xây dựng một thư viện, một trong nhũng dạng sân phẩm phần mềm đang được quan tâm và phát triển hiên nay.

          Các thí dụ trong chương này khá phong phú, dặc biệt trong phần trình bày các unit DOS và GRAPH. Các bạn có thể tìm thấy trong các thí dụ này những gợi ý cho                những ứng dụng trong các lĩnh vực thiết kế trò chơi, xây dựng phần mềm dạy học, ...

 • MỘT SỐ THÍ DỤ: Đây là chương nhằm cụ thể hóa những vấn đe mà cuốn sách đã dề cập về kỹ thuật lập trình qua một số bài toán. Chúng tôi cổ' gắng chọn những bài mà có the khái quát hóa việc thiết kế chúng. Trong sô' những thí dụ, chúng tôi có chọn một sô' dề thi Olympic quốc gia, quốc tế để các bạn giáo viên cũng như các học sinh các lớp chuyên Tin tham khảo. Trong lời giái, chúng tôi cũng cô' gắng thê hiện rinh thần Câu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình mà N.Wirth đã đưa ra. Các bài toán đều dược trình bày lời giải lôgic trước, sau đó mới đến bước xây dựng chương trình, bao gồm các khâu tổ chức dữ liệu và thiết kê' các chương trình con. Các chương trình đều dược xây dựng theo nguyên tắc Top-Down: các khối lớn được xây dựng trước, sau dó mới đến các khối con cùa chúng. Các chương trình đều dã được chạy thử và chú thích dầy đíi đế các bạn dễ dàng tìm hiếu. Cuối mỗi thí dụ, chúng tôi có dành một sô' vấn đề cho bạn đọc suy nghĩ và phát triến.

Ngoài ra, Bạn có thể thực hành ở các bài tập nâng cao tại đây

  Chủ đề: pascal
Loading...