Giáo trình tự học PLC cơ bản

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 980

Mờ bạn xem và tải về tài liệu Giáo trình tự học PLC cơ bản. Đây là bộ tài liệu giới thiệu về bộ môn điều khiển tự động - Programmable Logic Control trình bày khá chi tiết.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 5.58 MB Tải về

Đây là bộ tài liệu giới thiệu về bộ môn điều khiển tự động - Programmable Logic Control, giúp bạn có thêm kiến thức về PLC với nhiều kiến thức về lĩnh vực này.

Giáo trình tự học PLC cơ bản

Giáo trình tự học PLC cơ bản

Giáo trình tự học PLC cơ bản

Các nội dung tài liệu:

  • Chương 1: Lí thuyết cơ sở
  • Chương 2: Một số ứng dụng mạch logic trong điều khiển
  • Chương 3: Lý luận chung về điều khiển logic lập trình PLC
  • Chương 4: Bộ điều khiển PLC – CPM1A
  • Chương 5: Bộ điều khiển PLC – S5
  • Chương 6: Bộ điều khiển PLC – S7-200
  • Chương 7: Bộ điều khiển PLC – S7-300

Và 2 phục lục:

  • Phụ lục 1: Các phần mềm lập trình PLC
  • Phụ lục 2: Bảng lệnh của các phần mềm

Hy vọng với tài liều về Programmable Logic Control sẽ giúp bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích! Bạn có thể tải về theo liên kết đầu bài viết! 

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...
Không tìm thấy kết quả nào.