Gợi ý các nội dung để lập kế hoạch học tập và làm theo chuyên đề 2019

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 2,333

Gợi ý các nội dung để lập kế hoạch học tập và làm theo chuyên đề 2019 cho Đảng viên, đoàn viên, giáo viên, công an...

gợi ý các nội dung để lập kế hoạch học tập và làm theo chuyên đề 2019

Gợi ý các nội dung để học tập và làm theo chuyên đề 2019

Theo đó chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều nội dung để đăng ký, vậy đăng ký nội dung nào? Sau đây là gợi ý các nội dung các bạn có thể đăng ký để phù hợp với chuyên đề 2019:

  • Tích cực tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, "Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân ”; sẵn sàng tiêp thu phê bình và sửa chữa khuyêt điểm của mình; vê tinh thần phục vụ nhân dân, phải "cân, kiệm, liêm, chính”, “nói đi đôi với làm ”...
  • Tôn trọng Nhân dân, thường xuvên tiếp xúc, lẳng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình mình.
  • Phát huy dân chủ, trao đổi, bàn bạc với Nhân dân khi quyết định chương trình, kế hoạch công tác.
  • Không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của dân, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân...
  • Tích cực tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân phát huy quyền làm chủ của Nhân dân (chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe).
  • Có kế hoạch, việc làm để giúp đỡ đoàn viên, hội viên, Nhân dân phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân.

Tùy theo điều kiện của từng nơi bạn sinh hoạt và công tác mà lựa chọn nội dung phù hợp để học tập và làm theo. Có thể chọn 1 hoặc nhiều nội dung tùy theo là đảng viên, đoàn viên, giáo viên hay công an...

Trên đây là gợi ý các nội dung để lập kế hoạch học tập và làm theo chuyên đề 2019, chúc bạn thực hiện bảng đăng ký thành công!
Loading...