Hướng dẫn làm bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên sinh con thứ ba

Cập nhật: 08/07/2020   Lượt xem: 995

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên sinh con thứ 3. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 hoàn toàn miễn phí.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 31.5 KB Tải về

Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là gì?

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ nguyên nhân sai phạm, hình thức xử phạt, quy chế xử lý đảng viên vi phạm.

Bản tự kiểm dành cho đảng viên sinh con thứ ba cần bảo đảm các ý sau:

  • Nêu thông tin đảng viên
  • Nêu hình thức vi phạm: Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình - sinh con thứ 3
  • Nêu nguyên nhân dẫn đến sai phạm
  • Nêu hình thức kỷ luật
  • Cam kết không tái phạm

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Bạn có thể áp dụng mẫu sau để áp dụng viết bản tự kiểm. Hãy hay thế bằng các thông tin thực tế vào mẫu gợi ý để có bản tự kiểm tốt nhất.

ĐẢNG BỘ ......................................                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: ............................................
                         *

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Họ và tên: ............................
Ngày sinh: ............................
Đơn vị công tác: ............................
Ngày vào Đảng: ........................................................... Ngày chính thức: ............................
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
- Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

- Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

- Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

- Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

- Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

................., ngày ... tháng ... năm ...
Người viết kiểm điểm


Bạn có thể copy mẫu trên hoặc tải về file định dạng Word ở link đầu trang. Chúc bạn làm bản tự kiểm thành công!

  Chủ đề: Tờ cam kết
Loading...