Hướng dẫn làm đề nghị hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp tai nạn

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,266

Làm việc trong ban chấp hành Công đoàn. Khi có đoàn viên khó khăn gặp tai nạn bạn cần làm đề nghị hỗ trợ đoàn viên công đoàn. Sau đây là hướng dẫn làm đề nghị hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp tai nạn, và file mẫu để bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 37 KB Tải về

Mẫu đề nghị hỗ trợ đoàn viên công đoàn gặp tai nạn

CÔNG ĐOÀN …….

TỔ CÔNG ĐOÀN …..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên tỉnh, ngày …  tháng …. năm …

ĐỀ NGHỊ

Về việc hỗ trợ đoàn viên Nguyễn Văn A

          Kính gửi: Công đoàn …


Căn cứ Thông báo số 02/TB-CĐCS ngày …. của Công đoàn ….. về việc đóng góp phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn trong đơn vị (nếu có công đoàn có quyết định);

Đồng chí Nguyễn Văn A là đoàn viên thuộc Tổ công đoàn ……. trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông ngày …. (nằm viện từ ngày ….. đến ngày …..). Đồng chí là nạn nhân của vụ tại nạn do bên điều khiển xe gây tai nạn say rượu và lái xe quá tốc độ qui định.

Về phần đồng chí Nguyễn Văn A do ảnh hưởng tai nạn bị gãy xương quay tay phải điều trị bằng phẫu thuật nối ghép xương tại bệnh viện ……. Đến nay sức khỏe của đồng chí đã ổn định nhưng vẫn còn dụng cụ ghép nối xương trong cơ thể, cần phải thực hiện chế độ bồi dưỡng, theo dõi và đang chờ khi xương được hồi phục hoàn toàn sẽ phẫu thuật lần 2 lấy dụng cụ ghép nối xương ra.

Xét thấy hoàn cảnh gia đình đồng chí A đơn chiết và là lao động chính của gia đình (ba của đồng chí A bị bệnh nặng, không còn khả năng lao động), và thu nhập của đồng chí A khá thấp theo chế độ lương dành cho người lao động. Tổ công đoàn ….. kiến nghị Công đoàn ….. xem xét hỗ trợ đồng chí A để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

Trân trọng đề nghị./.


Nơi nhận:                 

-  Như trên;

-  Lưu: TCĐ.

TM. TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ TRƯỞNG  Chủ đề: Nổi bật
Loading...