Hướng dẫn viết giấy giới thiệu người xin vào Đảng theo mẫu 3-KNĐ

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 25,930

Mời bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu vào Đảng dành cho các đoàn viên ưu tú. Mẫu này dành cho người được phân công theo dõi đoàn viên ưu tú và làm bản cam kết này gửi lên Chi ủy Chi bộ.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 35.5 KB Tải về
2 doc 27 KB Tải về

Mục đích nêu ra những ưu, khuyết điểm về đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đoàn viên sau một thời gian được giáo dục và giúp đỡ. Giấy giới thiệu kết nạp Đảng này sẽ gửi lên Chi ủy để đề nghị kết nạp Đảng với đoàn viên ưu tú. Ngoài việc đánh giá đoàn viên ưu tú được phân công theo dõi, người viết giấy giới thiệu phải cam kết chịu trách nhiệm trước Đảng.

Mẫu giấy giới thiệu người xin vào Đảng theo mẫu 3-KNĐ

Mẫu giấy giới thiệu người xin vào Đảng theo mẫu 3-KNĐ như sau:Mẫu 3-KNĐ

Hướng dẫn viết giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Bạn có thể dựa vào mẫu thực tế giới thiệu đoàn viên sau để áp dụng vào trường hợp của mình. Ở mục ưu, khuyết điểm bạn chỉnh sửa lại cho phù hợp với điều kiện thực tế và đoàn viên bạn giới thiệu.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU
Người xin vào Đảng

Kính gửi: - Chi bộ ……………….

Tôi là: Nguyễn Văn A, sinh năm 1989
Vào Đảng ngày 01 tháng 01 năm 2015, chính thức ngày 01 tháng 01năm 2016
Chức vụ trong Đảng hiện nay: Đảng viên, chính quyền: nhân viên Phòng ….. thuộc Trung tâm …... 
Quê quán: xã, huyện, tỉnh/thành
Đang sinh hoạt tại chi bộ: Trung tâm ……..
Trong năm 2018 được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng Lê Văn B phấn đấu vào Đảng (theo quyết định nào – nếu có); nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
- Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: Lý lịch của quần chúng Lê Văn B khai là đúng sự thật; Không vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị; Có đủ điều kiện về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay để xét kếp nạp quần chúng Lê Văn B vào Đảng theo quy định.
- Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)
Đồng chí Lê Văn B  có lập trường tư tưởng Cách mạng kiên định, chấp hành tuyệt đối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan. Lối sống trung thực, giản dị, sinh hoạt lành mạnh, có tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết nội bộ tốt. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách về chuyên môn và đoàn thể.


 Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng Lê Văn B vào Đảng.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.


......., ngày ... tháng ... năm 2018

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU

Nguyễn Văn A
Chúc bạn viết bảng giới thiệu thành công!


  Chủ đề: Đảng viên mới
Loading...