Hướng dẫn viết mẫu thông báo chi tiết, có file mẫu docx

Cập nhật: 26/09/2020   Lượt xem: 926

Thông báo là mẫu văn bản thông dụng của công ty, cơ quan, hay bất kỳ tổ chức nào. Khi nào thì soạn thông báo và viết thông báo như thế nào là đúng và chuẩn? Mời bạn xem hướng dẫn viết mẫu thông báo mới nhất và chi tiết nhất. Có ví dụ mẫu kèm theo để tải về.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 20.14 KB Tải về
2 docx 13.3 KB Tải về
3 docx 13.24 KB Tải về

Khi nào cần làm văn bản thông báo?

Thông báo được soạn trong các trường hợp:

 • Khi có một kế hoạch cần được triển khai, người tổ chức hoặc đại diện cho cơ quan, đoàn thể lập kế hoạch, cấp có thẩm quyền sẽ viết thông báo để cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những người quan tâm đến nội dung thông báo biết để thực hiện hay tham gia.
 • Hoặc cũng có thể là một sự việc, sự kiện gì đó xảy ra, các cấp có thẩm quyền muốn thông báo rộng rãi để mọi người biết (ví dụ như thông báo về tình hình trật tự, an ninh trong khu phố).

Bố cục mẫu thông báo

Bố cục chung của các văn bản thông báo:
+ Phần mở đầu: Theo đúng những quy định về thủ tục hành chính:
 • Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Địa danh và ngày tháng năm ra thông báo.
 • Tên cơ quan thông báo.
 • Tên văn bản (thông báo) và trích yếu nội dung.
+ Phần nội dung: Ghi cụ thể, chính xác những điều cần thông báo cho người nhận biết. Ví dụ địa điểm, thời gian, nội dung cần thực hiện…
+ Phần kết thúc: Theo đúng những quy định về thủ tục hành chính: 
 • Ký đóng dấu cơ quan.
 • Nơi nhận.

Cách viết nội dung thông báo

Văn bản thông báo phải thể hiện rõ:

 • Chủ thể thông báo (người tổ chức, cấp có thẩm quyền...).
 • Đối tượng nhận thông báo (các thành viên trong tổ chức, đoàn thể, nhân dân trong khu phố...).
 • Nội dung thông báo (thông báo về việc gì).

Có thể chia các thông báo có nhiều nội dung thành các mục, các điều cho dễ nhớ.

Trong thông báo cần đề cập ngay vào nội dung cần thông tin mà không cần nêu lý do, căn cứ, hoặc nêu tình hình chung như các văn bản.

Phần đại diện ký thông báo: không bắt buộc phải là thủ trưởng cơ quan, mà các trưởng phó phòng ban có trách nhiệm về các lĩnh vực trên ở các cơ quan được quyền ký và trực tiếp thông báo dưới danh nghĩa thừa lệnh thủ trưởng cơ quan.

Các mẫu thông báo thông dụng

Mẫu thông báo nghĩ lễ, tết

UBND TỈNH ….
VĂN PHÒNG

Số: … /TB-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày……. tháng…. năm…
THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và treo cờ Tổ quốc

    Thực hiện Thông báo số 3238/TB - LĐTBXH, ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2019  đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; ủy ban nhân dân tỉnh … thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trong toàn tỉnh như sau:
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 05/02/2019 đến hết ngày 07/02/2019 (nhằm ngày mùng 01 đến hết ngày mùng 03 thảng Giêng năm Kỷ Hợi).
2. Về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi:
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ liền 09 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/01/2019 đến hết chủ nhật ngày 10/02/2019 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 06 thảng Giêng năm Kỷ Hợi).
- Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định.
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sờ, giải quyết công việc trong đợt nghỉ Tết, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Tết Âm lịch, ngày nghỉ.
4. Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng có ưách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi Thông báo này. 

Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương và nhân dân biêt, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (báo cáo);

.....

- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Mẫu thông báo chuyển sinh hoạt đoàn

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN…
ĐOÀN CƠ SỞ………..
***
Số:……….
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Địa danh, ngày … tháng … năm …


THÔNG BÁO
về việc chuyển sinh hoạt sang Chi bộ
đối vói đoàn viên hết tuổi đoàn
----------
Căn cứ Điều lộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đoàn cơ …… khóa X, nhiệm kỳ 2017-2019,
Theo Đề nghị số 14-ĐN/CĐ…. ngày ../…/…. của Chi đoàn ……. đề nghị vồ việc chuyển sinh hoạt đoàn viên về Chi bộ.
Sau khi xem xét, BCH Đoàn cơ sở thống nhất cho đoàn viên ……… chuyển sinh hoạt sang Chi bộ ………….

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xin báo cáo đến Ban Lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở, Chi bộ Chi cục ……… nắm và đồng chí ……… thực hiện./.


Nơi nhận:
- Đảng ủy Sở;
- Chi bộ Chi cục QLĐĐ;
- Đoàn khối các Cơ quan;
- BCH Đoàn cơ sở;
- Các Chi đoàn trực thuộc (để biết);
- Lưu VT. TM BCH ĐOÀN CƠ SỞ
BÍ THƯ

Mẫu thông báo chức danh, chữ ký

UBND HUYỆN…
PHÒNG………..
***
Số:……….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐịa danh, ngày … tháng … năm …


THÔNG BÁO
về việc giới thiệu chức danh, chữ ký
của Trưởng phòng ….huyện …..

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/…/… của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện …, về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với công chức lãnh đạo, quản lý,
…… thông báo chức danh, chữ ký của ông …., ….. đến các Sở, ngành tỉnh, các phòng, ban, ngành huyện; ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết để tiện liên hệ công tác.
Chữ ký của đồng chí…… …… 
(Chữ ký)


Nơi nhận:
….
…..
- Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG


Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu thông báo và một số mẫu thông báo thông dụng. Chúc bạn thực hiện thành công!

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...