Kịch bản chi tiết đại hội chi đoàn

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 1,977

Xin giới thiệu đến các bạn mẫu kịch bản chi tiết đại hội chi đoàn. Đây là kịch bản đã áp dung vào đại hội chi đoàn của nhiều đơn vị. Bạn có thể tham khảo để áp dung vào đại hội sắp tới.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 96 KB Tải về

Kịch bản chi tiết đại hội chi đoàn

Khi tiến hành đại hội chi đooàn thì kịch bản đại hội là không thể thiếu. Kịch bản càng chi tiết thì đại hội càng diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Đó cũng là thể hiện được sự đầu tư của chi đàn cho đại hội sắp tới. Kịch bản đại hội dựa trên chương trình đại hội để triển khai chi tiết. Bạn có thể xây dựng kịch bản đại hội chi đoàn theo các nội dung:

  • Thời gian: ước lượng 1 khoảng thời gian khi tiến hành một nội dung của kịch bản đại hội
  • Nội dung chương trình: nêu nội dung chính (theo chương trình đại hội)
  • Nội dung trình bày: nêu chi tiết công việc phải làm, ngay cả lời dẫn của MC hay những gì Đoàn chủ tịch sẽ nói, hành động gì sẽ thực hiện…
  • Người thực hiện: nêu cụ thể người được phân công
  • Ghi chú: ghi chú các hành động khác cùng thực hiện

Mẫu Kịch bản chi tiết đại hội chi đoàn

Sau đây là mẫu chi tiết kịch bản đại hội bạn có thể chỉnh sửa lại áp dụng cho kỳ đại hội chi đoàn sắp tới.

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

……

LẦN THỨ …, NHIỆM KỲ ….

 

Thời gian

Nội dung chương trình

 

Nội dung trình bày

Người thực hiện

Ghi chú


07h30-07h35

 

Tiếp đón đại biểu

….

 

I.Nghi thức

07h35-07h50h

 

1.    Chào cờ.

 

Trước khi bước vào chương trình Đại hội xin mời toàn thể quý đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ.

- “ Nghiêm!” ……..nhạc Quốc ca……………………nhạc Đoàn ca.

- “Kính mời quý đại biểu an tọa.”

….

- Phát nhạc không có lời Quốc ca và đoàn ca. Tất cả đại biểu hát theo.

07h50-07h55

 

2.     Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa quý lãnh đạo, quí đại biểu, thưa toàn thể đại hội.

Căn cứ vào kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của BCH Đoàn cơ sở …….;

Căn cứ vào kế hoạch số …… về việc chỉ đạo Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ …. của Đoàn cơ sở …..,

Được sự đồng ý của ……, của….., hôm nay Chi đoàn ….. tổ chức Đại hội chi đoàn lần thứ … - nhiệm kỳ …. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ …, nhiệm kỳ …; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành khóa …, nhiệm kỳ ….

 Đó là lý do của Đại hội ngày hôm nay.

 

Đến dự Đại hội  ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí:

+ Đ/c: … – …

+ Đ/c: … – ….

+ Đ/c: … – …

Về phía Đoàn cơ sở ….: trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:

+ Đ/c … –  …. Đoàn cơ sở …

và sự hiện diện của …. đoàn viên cùng về dự Đại hội ngày hôm nay.

07h55-08h05

3.   Bầu Đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu

 

Giới thiệu, xin ý kiến đại hội về số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội hôm nay, xin mời Đại hội chúng ta tiến hành bầu đoàn chủ tịch. Theo dự kiến của ban tổ chức, Đại hội chúng ta sẽ bầu đoàn chủ tịch với số lượng 3 đồng chí. Nếu Đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 3 đồng chí, xin mời Đại hội cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

- Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? (đợi giơ tay xong).

- Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? (đợi 5 giây).

Như vậy Đại hội đã nhất trí ……% về số lượng đoàn chủ tịch là 03 đồng chí. Xin cảm ơn Đại hội.

 

Tiếp theo xin mời Đại hội giới thiệu đoàn chủ tịch (đợi vài giây xem có ai giới thiệu không). Theo dự kiến chúng tôi xin giới thiệu các đồng chí có tên sau trong đoàn chủ tịch.

     1. Đ/c …. - BT Chi đoàn

     2. Đ/c … – PBT Chi đoàn

     3. Đ/c … – UV BCH Chi đoàn

   Nếu Đại hội nhất trí các đồng chí có tên trên trong đoàn chủ tịch thì xin Đại hội cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay(giơ tay biểu quyết).

- Xin hỏi có đồng chí nào đồng ý? (đợi giơ tay xong).

- Xin hỏi có đồng chí nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? (đợi 5 giây).

Như vậy Đại hội đã nhất trí cao danh sách đoàn chủ tịch Đại hội như trên. Xin trân thành cảm ơn Đại hội và xin kính mời đoàn chủ tịch lên vị trí làm việc để tiếp tục điều hành Đại hội.

….

Đại hội chúng ta cho một tràng pháo tay

08h05-08h10

Giới thiệu thư ký Đại hội

Kính thưa Đại hội, để ghi lại biên bản Đại hội và giúp cho Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, đoàn chủ tịch xin giới thiệu ban thư ký Đại hội gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí: …

2. Đồng chí: …

- Xin mời Đoàn thư ký bước lên vị trí làm việc.

- Tiếp theo chương trình tôi xin mời Đ/c … báo cáo tình hình đoàn viên dự ĐH hôm nay, xin mời đồng chí.

Đại hội chúng ta cho một tràng pháo tay.

08h10-08h20

4.  Báo cáo số lượng và tư cách Đoàn viên

Báo cáo tình hình đoàn viên về dự Đại hội

Đ/c …

 

 

08h20-08h30

5.   Thông qua chương trình

Kính thưa Đại hội, tiếp tục chương trình, tôi xin thông qua chương trình làm việc của Đại hội Chi đoàn … lần thứ … nhiệm kỳ …

Chương trình kẹp sẵn vào tài liệu.

II. Nội dung

08h35-08h45

1.  Diễn văn khai mạc Đại hội

Xin trân trọng kính mời đ/c … thay mặt Đoàn chủ tịch lên phát biểu khai mạc Đại hội.

Phượng giới thiệu

08h40-09h10

2. Báo cáo NK …, phương hướng NK …

- Kính thưa Đại hội, tiếp tục chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c: … trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ …. Trân trọng kính mời.

 

 

- Đại hội vừa nghe qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ …. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu Đ/c … trình bày dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ ...

 

 

09h10-09h15

3.Tự phê

- Để tiếp tục chương trình, xin giới thiệu và mời đ/c …. trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ ….

 

09h15-09h30

4.Đoàn Chủ tịch gợi ý và chủ trì thảo luận, Biểu quyết

- Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội. Vừa rồi Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết trong nhiệm kỳ vừa qua; nghe định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm của Ban chấp hành khóa …. Đến phần thảo luận và đóng góp cho văn kiện đại hội. Xin mời các đồng chí đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch gợi ý và chủ trì thảo luận.

….

… giới thiệu

Mời Đoàn chủ tịch chủ trì biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và toàn bộ văn kiện Đại hội.

Có 2 cách biểu quyết…..

Đoàn chủ tịch

 

 

 

Tiếp theo chương trình mời BCH khóa … lên tuyên bố mãn nhiệm kỳ

 

 

 

5.Bầu cử BCH

Kính thưa đại hội tiếp theo chương trình là phần bầu cử BCH khóa mới

 

 

09h30-09h35

Đại diện Đoàn ủy khai thông tiêu chuẩn, cơ cấu, …

Xin mời đ/c …. – ……. Sẽ khai thông tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ứng cử, đề cử nhân sự BCH Chi đoàn khóa …, xin kính mời ông.

Đ/c ….

 

09h40-09h50

 

- Để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ … tôi xin giới thiệu danh sách ứng cử BCH do BCH Chi đoàn nhiệm kỳ … giới thiệu:

(Đọc danh sách trích ngang đã chuẩn bị sẵn)

- Thực hiện hướng dẫn điều lệ Đoàn, ngoài danh sách trên, đ/c nào tự ứng cử hoặc đề cử tham gia BCH nhiệm kỳ … đề nghị cho ý kiến.

(Chờ 1 chút cho các bạn có ý kiến về danh sách)

- Nếu Đại hội không còn ý kiến nào khác, đề nghị đại hội biểu quyết danh sách bầu cử:

- Đại biểu nào đồng ý với danh sách nhân sự dự kiến bầu cử vào BCH Chi đoàn … nhiệm kỳ … là 05 đ/c có tên trên. Đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay.

- Đại biểu nào không đồng ý, Đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay. (không có).

- Đại biểu nào có ý kiến khác? (Không có)

- Xin cảm ơn Đại hội, như vậy ĐH đã thống nhất 100% thông qua danh sách bầu cử BCH Chi đoàn … nhiệm kỳ …

Đ/c …

Chuẩn bị danh sách và lý lịch trích ngang - slide chiếu danh sách

09h50-10h00

Bầu Ban kiểm phiếu

- Kính thưa ĐH, để giúp Đại hội thực hiện công tác bầu cử, chúng ta tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Theo ý kiến tại cuộc họp chuẩn bị cho đại hội đã dự kiến Ban kiểm phiếu với số lượng 02 đồng chí, xin ý kiến Đại hội:

+ Đ/c nào nhất trí với số lượng Ban kiểm phiếu là 02 đồng chí, đề nghị ý kiến bằng cách giơ tay.

+ Đ/c nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác với số lượng Ban kiểm phiếu là 02 đồng chí, đề nghị cho ý kiến bằng cách giơ tay

Xin cảm ơn ĐH. Như vậy, đại hội đã thống nhất 100% với số lượng Ban kiểm phiếu là 02 Đ/c.

Tiếp theo, về danh sách Ban kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch xin giới thiệu gồm các đồng chí có tên sau đây:

1.      Đ/c … - Trưởng ban

2.      Đ/c … - Thành viên

- Xin Đại hội biểu quyết:

+ Đ/c nào nhất trí với các đ/c có tên trên tham gia Ban kiểm phiếu, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay.

+ Đ/c nào không nhất trí với các đ/c có tên trên tham gia Ban kiểm phiếu, đề nghị biểu quyết bằng cách giơ tay.

+ Đ/c nào có ý kiến khác? Xin cảm ơn Đại hội. Như vậy 100% đồng ý các đ/c có tên trên tham gia ban kiểm phiếu và do đ/c … làm Trưởng ban.

….

 

 

Báo cáo lại tình hình đoàn viên

Trước khi tổ kiểm phiếu khai thông thể lệ bầu cử, xin mời đồng chí …. báo  cáo lại tình hình đoàn viên dự Đại hội

….

 

10h05-10h15

Ban kiểm phiếu hướng dẫn

Tiếp tục chương trình, xin trân trọng mời đ/c …. - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử.

Đ/c Trưởng ban kiểm phiếu

 

10h15– 10h30

Đại hội tiến hành bầu cử

- Hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử.

- Lưu ý: Báo cáo số phiếu phát ra và số phiếu thu vào trước ĐH trước khi đi kiểm phiếu.

Đ/c Trưởng ban kiểm phiếu

 

 

Nghỉ giải lao

Chương trình văn nghệ

 

 

10h45-10h55

Công bố kết quả bầu cử

- Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Ban kiểm phiếu vào giờ này chúng ta đã có kết quả bầu cử BCH Chi đoàn … nhiệm kỳ … Tiếp tục chương trình xin mời đ/c … - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử.

Đ/c Trưởng ban kiểm phiếu

 

10h55-11h10

BCH khóa mới họp phiên đầu tiên

Xin chúc mừng 03 đ/c vừa  trúng cử vào BCH CĐ nhiệm kỳ …. Xin mời BCH khóa mới dự phiên họp đầu tiên bầu Ban chấp hành.

Đoàn chủ tịch

 

 

Nghỉ giải lao

Giải lao

 

 

11h10-11h15

Công bố kết quả phiên họp đầu tiên

Thông báo kết quả phiên họp đầu tiên, bầu ra BCH, các chức danh Bí thư, phó Bí thư và ủy viên thường vụ khóa mới

Đoàn chủ tịch

 

 

 

Tiếp theo xin mời BCH Chi đoàn …. nhiệm kỳ … ra mắt và hạ quyết tâm   

Bí thư mới

Đọc hạ quyết tâm, BCH khóa mới lên đứng trước đại hội, bí thư hạ quyết tâm

11h25-11h45

Phát biểu huấn thị

+ Trong nhiệm kỳ vừa qua, … luôn sát cánh cùng Chi đoàn, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiệm vụ được giao. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông: …. –…. phát biểu góp ý cho đại hội. Xin kính mời ông.

+ Tiếp theo xin trân trọng kính mời đ/c … – … lên phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trân trọng kính mời.

 

Đại biểu

 

 

Tiếp thu ý kiến

- Xin trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông………….. Chi đoàn …. sẽ tiếp thu và bổ sung những ý kiến đóng góp của lãnh đạo …. vào văn kiện Đại hội. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Đoàn chủ tịch

 

 

 

 

 

 

III. Bế mạc

11h50-11h55

Diễn văn bế mạc

Thông qua Nghị quyết đại hội + Đọc diễn văn bế mạc

Đoàn chủ tịch

 

11h55-12h

Chào cờ bế mạc

Kính thưa ĐH. Chiều nay, Đại hội chúng ta đã làm việc một cách nghiêm túc, từng đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Xin kính mời toàn thể quý đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ (không hát)

- Nghiêm………. Thôi.

- Kính thưa quý đại biểu, thưa ĐH, Đại hội Chi đoàn … lần thứ …,  nhiệm kỳ … đến đây đã kết thúc thành công tốt đẹp. Xin chúc quý vị đại biểu thành đạt, sức khỏe và hạnh phúc!

Tiếp theo chương trình xin mời quý vị đại biểu dành thời gian dùng bữa cơm thân mật với chi đoàn tại….

 

Đoàn chủ tịch

 

 

Trên đây là kịch bản chi tiết đại hội chi đoàn. Bạn có thể tải toàn bộ kịch bản trên tại đây: kịch bản đại hội chi đoàn hoặc liên kết đầu bài viết.

Từ khóa:

  • kịch bản đại hội chi đoàn 2018-2019
  • kịch bản hội nghị chi đoàn
  • kịch bản chi tiết đại hội đoàn trường thpt
  • hướng dẫn đại hội chi đoàn 2019
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...