Link truy cập thi 6 bài học chính trị của đoàn (Trà Vinh)

Cập nhật: 26/09/2020   Lượt xem: 1,246

Link truy cập thi 6 bài học chính trị của BCH Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP 06 Bài học về Lý luận Chính Trị - Năm 2019

Cuộc thi "TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP 06 Bài học về Lý luận Chính Trị - Năm 2019" là cách triển khai học tập 6 bài học chính trị của Đoàn rất hay mà BCH đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp Trà Vinh đang áp dụng. Theo đó đoàn viên thuộc đoàn khối sẽ truy cập vào đường dẫn học tập 6 bài học chính trị trên website và học tập qua các tài liệu được thể hiện ngay trên web. Sau đó hàng tháng sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm mà đoàn viên phải trả lời, có chấm điểm trên tổng số đáp án. Nếu đoàn viên không thi đạt yêu cầu thì tiến hành làm bào trắc nghiệm lại cho đến khi đạt yêu cầu thì kết quả sẽ được lưu vào hệ thống. Đây là mô hình hay cần áp dụng rộng rãi.

Link truy cập thi 6 bài học chính trị

Link truy cập học và thi 6 bài học chính trị của BCH Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh như sau:

Trên đây là đường dẫn truy cập thi 6 bài học lý luận chính trị. Chúc bạn học tập và có kết quả thi thật cao nhé!

Từ khóa:

  • 6baihoc.doankhoi
  • thi 6 bai hoc chinh tri
  • 6baihoc.doankhoitravinh
  • 6 bai hoc chinh tri tra vinh
  • 6 bai hoc.doan khoi tra vinh
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...