Lỗi Can't open file miniBOM.xml khi cài Rational Rose và cách khắc phục

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 1,801

Chi tiết cách khắc phục lỗi "Can't open file miniBOM.xml" khi chạy file Setup Rational Rose.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 xml 418.29 KB Tải về
IBM Rational Rose là phần mềm công cụ mạnh hỗ trợ phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo đối tượng. Nó giúp bạn mô hình hóa hệ thống trước khi viết mã trình.

Khi cài đặt phần mềm một số bạn hay gặp lỗi "Can't open file miniBOM.xml" khi chạy file Setup.

Nguyên nhân lỗi "Can't open file miniBOM.xml" 

Do bộ cài đặt của bạn thiếu một số file quan trọng, trong đó có file MiniBOM.xml. Thường là do bạn download source cài đặt từ nguồn nào đó đã thiếu file miniBOM.xml.

lỗi Can't open file miniBOM.xml

Lỗi"Can't open file miniBOM.xml"

Cách khắc phục lỗi "Can't open file miniBOM.xml"

Bạn tải file MiniBOM.xml về, copy vào thư mục cài đặt gốc. Sau đó tiến hành cài đặt lại.
Nếu vẫn không được, bạn hãy tải bộ cài đặt lại từ một nguồn khác.
Link tải file miniBom.xml
Tải file MiniBOM.xml tại đại chỉ miniBom.xml


  Chủ đề: Thủ thuật
Loading...