Mẫu 02-HD KĐ.ĐG - BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT MỨC CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC CHỦ THỂ

Cập nhật: 03/07/2020   Lượt xem: 4,994

Sau đây là mẫu 02-HD KĐ.ĐG - BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT MỨC CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC CHỦ THỂ.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 28 KB Tải về

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG


TỔNG HỢP

 ĐỀ XUẤT MỨC CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC CHỦ THỂ

-----

TT

Họ và tên

 đảng viên

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể

Đảng viên tự đánh giá,

xếp loại

Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức

(Nếu là CC, VC)

Chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đánh giá, xếp loại

Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà đảng viên là thành viên lãnh đạo

Chi bộ đánh giá, xếp loại

Ghi chú

1

Nguyễn Văn A
2

Nguyễn Văn B
….
Loading...