Mẫu 10-LĐTL - Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 863

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (Mẫu 10-LĐTL) dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.17 KB Tải về

Mẫu 10-LĐTL

Mẫu số 10 - LĐTL được  ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Mẫu 10-LĐTL

Mẫu 10-LĐTL

Hướng dẫn làm Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu 10-LĐTL

  • Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.
  • Cột A: Ghi số thứ tự. 
  • Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
  • Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn.
  • Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
  • Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
  • Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
  • Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.
Trên đây là file download và cách làm mẫu 10-LĐTL hay Bảng kê trích nộp các khoản theo lương. Chúc bạn tải và thực hiện thành công!

Loading...