Mẫu bản Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên năm 2018

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 5,213

Sau đây là mẫu bản Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên cuối năm 2018 dành cho Đảng viên sau khi kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Mẫu này bao gồm mẫu và mẫu có chi tiết nội dung, bạn có thể áp dụng vào trường hợp của mình hoặc chỉnh sửa lại theo hoàn cảnh công tác của bản thân.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 38.5 KB Tải về
2 doc 41 KB Tải về

 Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm

Mẫu bản Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên cuối năm 2018 bao gồm:

  • Nội dung hạn chế, khuyết điểm
  • Biện pháp khắc phục
  • Thời gian khắc phục
Sau khi Đảng viên tiến hành tự kiểm điểm trước Chi bộ, Đảng viên đã tự nhận hạn chế khuyết điểm và được Chi bộ góp ý các khuyết điểm đó. Sau kiểm điểm, đảng viên sẽ làm kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm dựa trên các hạn chế, khuyết điểm đã nhận diện. Sau đó bản kế hoạch khắc phục này này phải được nộp về Chi bộ và được chi bộ xác nhận.

Mẫu bản Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên năm 2018

Mẫu kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm năm 2018

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ ….…….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

<Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

BẢN KẾ HOẠCH
khắc phục hạn chế khuyết điểm năm 2018

Họ và tên: …………..

Chức vụ:

          + Đảng: …………..

          + Chính quyền: ………….

          + Đoàn thể: ………

Nơi công tác: ………….

Sinh hoạt tại chi bộ: ………….

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018, bản thân tôi có những khuyết điểm và hạn chế, nay tôi làm kế hoạch để khắc phục hạn chế, khuyết điểm như sau:

TT

Nội dung hạn chế,

khuyết điểm

Biện pháp

khắc phục

Thời gian

khắc phục

Ghi chú

1

…..………….

………….

………….

2

………….

………….

………….

3

………….

………….

………….

…..

…..

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

BÍ THƯ<Bí thư>

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
<đảng viên>


Bài mẫu kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm 2018

Mẫu sau mang tính chất tham khảo, bạn nên chỉnh sửa lại cho phù hợp với đơn vị và chi bộ đang công tác.

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ ….…….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

<Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

BẢN KẾ HOẠCH
khắc phục hạn chế khuyết điểm năm 2018

Họ và tên: <Họ tên đảng viên>

Chức vụ:

          + Đảng: Đảng viên

          + Chính quyền: Phó trưởng phòng

          + Đoàn thể: Bí thư chi đoàn

Nơi công tác: <Nơi công tác>

Sinh hoạt tại chi bộ: <Tên chi bộ>.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018, bản thân tôi có những khuyết điểm và hạn chế, nay tôi làm kế hoạch để khắc phục hạn chế, khuyết điểm như sau:

TT

Nội dung hạn chế,

khuyết điểm

Biện pháp

khắc phục

Thời gian

khắc phục

Ghi chú

1

Về nhiệm vụ chuyên môn: chỉ thực hiện công việc theo sự phân công, chưa đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn để tìm nguồn thu cho đơn vị.

Chủ động hơn trong công việc, nghiên cứu tìm tòi các công nghệ mới cũng như nâng cao kiến thức mới về chuyên môn để có nền tảng chuyên môn tốt, từ đó mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các công việc chuyên môn, phát huy hơn nữa vai trò của vị trí Phó trưởng phòng.

Năm 2019

2

Về hoạt động đoàn: Chưa đề xuất các hoạt động mới mẻ thu hút đoàn viên tham gia.

Mạnh dạn đề xuất các hoạt động đoàn để thu hút đoàn viên tham gia. Tranh thủ vận động nguồn kinh phí hỗ trợ để phát động nhiều phong trào đoàn thu hút đoàn viên tham gia.

Năm 2019

3

Về nhận diện các biểu hiện suy thoái, bản thân đã tự nhận diện có biểu hiện “Phí phạm thời gian lao động”. Bản thân tự nhận thấy có lạm dụng giờ công, hay đi trễ. Trong năm, bản thân đã cố gắng đi đúng giờ không lạm dụng giờ công. Tuy nhiên đôi lúc vẫn còn đi trễ chưa khắc phục được 100%.

Cố gắng dậy sớm và thu xếp việc gia đình đi làm đúng giờ, không đi làm trễ gây phí phạm thời gian lao động.

Năm 2019

…..

…..

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

BÍ THƯ<Bí thư>

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
<đảng viên>

Trên đây là mẫu bản Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm của đảng viên cuối năm 2018 dành cho Đảng viên sau khi kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Chúc các đồng chí sớm khắc phục được hạn chế khuyết điểm đã được nhận diện!

Loading...