Mẫu Bảng tự kiểm Đảng viên cuối năm có hướng dẫn và file Word

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 1,680

Mẫu Bảng tự kiểm Đảng viên cuối năm có hướng dẫn và file Word kèm theo. Bạn có thể tham khảo và áp dụng tùy vào điều kiện công tác.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 17.9 KB Tải về

Mẫu Bảng tự kiểm Đảng viên cuối năm


ĐẢNG ỦY ……………………………………….               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ …………………………………………                 

                            *                 

………, ngày …..  tháng ….  năm ………

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: -  Chi bộ …………………………………..

-    Đảng ủy ……………………………………

Tôi tên là: …………………….           Sinh năm: ………...

Quê quán: ……………………

Nơi ở hiện nay: …………………

Vào Đảng ngày ………. tháng ………. năm ……….., tại chi bộ …………………

Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ: ……………..

Tôi xin tự kiểm điểm bản thân năm ……….. như sau:

I. Ưu điểm:

1. Về tư tưởng chính trị:

-  Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng và tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

-  Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

-  Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

-  Có lối sống lành mạnh, luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh. Sống hòa nhã với mọi người.

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

-  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-  Trong công tác luôn luôn có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

-  Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ.

-  Luôn chấp hành sự phân công của lãnh đạo.

-  Luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, 19 điều Đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm nội qui, qui chế cơ quan, 05 tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường, 04 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Trung tâm Công nghệ thông tin.

-  Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan.

II. Khuyết điểm:

-  Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, chưa mạnh dạng đấu tranh.

-  Ít phát biểu trong các cuộc họp.

III. Biện pháp khắc phục:

Tôi sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp.

Mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình, mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                             Lưu ý: đây là mẫu cũ, bạn chỉ nên tham khảo nội dung để làm bảng tự kiểm điểm. Mẫu Bảng tự kiểm Đảng viên cuối năm mới của năm 2018 tại Mẫu bảng kiểm điểm cuối năm 2018.

  Chủ đề: Bảng tự kiểm điểm
Loading...
Có thể bạn đang tìm
Không tìm thấy kết quả nào.