Mẫu báo cáo học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 5,341

Xem và tải mẫu báo cáo học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dành cho đảng ủy, chi ủy tổ chức học tập cho đảng viên và quần chúng.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 13.38 KB Tải về

Sau khi tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo kết quả học tập (theo mẫu gửi kèm); kế hoạch liên hệ thực hiện về Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh để tổng hợp báo cáo. 

Báo cáo học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019

Sau đây là mẫu báo cáo học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mời bạn tham khảo. Bạn cũng có thể tải mẫu Báo cáo học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 tại liên kết phía trên.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

TỈNH ĐẢNG ỦY, CHI UỶ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày … tháng … năm 2019


BÁO CÁO

Học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 về

“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

----------

1. Thời gian tổ chức: ......................................................................................

2. Địa điểm tổ chức: .......................................................................................

3. Số lượng cán bộ, đảng viên, quần chúng tham dự:

Số TT

Đối tượng

Số tham gia học tập

Số chưa được học tập

Ghi chú

1

Cán bộ, đảng viên

2

Quần chúng

Tổng cộng

4. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVC sau học tập (sự đồng thuận với các nội dung của Chuyên đề; những ý kiến băn khoăn, thắc mắc; đề xuất, kiến nghị,....)

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

5. Tự đánh giá chất lượng, hiệu quả:............................................................

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

6. Đề xuất, kiến nghị:...................................................................................

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

Trên đây là mẫu báo cáo học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2019 học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chúc các bạn thực hiện thành công!


Loading...