Mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2 - sơ kết học kỳ 1 dành cho giáo viên chủ nhiệm

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,994

Xem và tải mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2 (sơ kết học kỳ 1) năm học 2018-2019 dành cho giáo viên chủ nhiệm. Mời quý thầy cô tham khảo và tải về.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 14.16 KB Tải về
2 docx 15.94 KB Tải về

Biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2

Họp cha mẹ học sinh lần 2, hay họp phụ huynh học sinh lần 2 là cuộc họp cha mẹ của học sinh lần thứ 2. Với nội dung sơ kết học kỳ I của năm học 2018-2019, cuộc họp cha mẹ học sinh lần 2 là cuộc họp quan trọng, vì là dịp để giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ phụ huynh học sinh, không chỉ để cha mẹ các em nắm bắt tình hình học tập của các em học sinh, mà còn là dịp để phu huynh nắm tình hình của lớp và trường. Đồng thời, phụ huynh cũng có dịp để trao đổi các ý kiến đến trường thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Trước khi cuộc họp diễn ra, giáo viên chủ nhiệm cần chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp sơ kết học kỳ 1 như phòng họp, tài liệu, thời gian.... Sau đó Giáo viên chủ nhiệm phát thư mời đến từng phụ huynh. Giáo viên cần ghi biên bản những gì đã xảy ra trong cuộc họp. Và đó cũng chính là nội dung của bài viết này.

Mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ I

Sau đây là mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2, sơ kết học kỳ I dành cho giáo viên chủ nhiệm. Mời thầy/cô tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN 2
(SƠ KẾT HỌC KỲ I)
Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….
* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….
* Thành phần tham dự:
- Chủ tọa: Cô………………………..….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………
- Thư kí : ……………………………….. – Phụ huynh em …………………….…...
- Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp ......
+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………
NỘI DUNG:
1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học ……
a/ Ưu điểm :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b/ Tồn tại:

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I
d/ Báo cáo các khoản thu chi:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II - của lớp ….:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:……………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: .....................%.
Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ................... giờ ................ cùng ngày.
                                                    ……, ngày …. tháng … năm 20…

Chủ tọa                                                             Thư kí

Trên đây là Sau đây là mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2, sơ kết học kỳ I dành cho giáo viên chủ nhiệm.  Thầy cô có thể tải về mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019 về ở liên  kết phía trên, tham khảo mẫu có dữ liệu hướng dẫn bên dưới.

Cách ghi biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2

Cách ghi biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2 thầy cô nên bám sát theo nội dung cuộc họp. Thầy cô có thể tham khảo cách ghi mẫu biên bản họp cha mẹ học sinh lần 2 có hướng dẫn và dữ liệu mẫu như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH LẦN 2
(SƠ KẾT HỌC KỲ I)
Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….
* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….
* Thành phần tham dự:
- Chủ tọa: Cô………………………..….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………
- Thư kí : ……………………………….. – Phụ huynh em …………………….…...
- Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp ......
+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………
NỘI DUNG:
1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học…………………...
a/ Ưu điểm :
- Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ
- Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như………………………………………………………..
- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
- Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.
- Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …
- Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)
b/ Tồn tại:
- Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. ……………………………………………………………………………………
- Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…
c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


d/ Báo cáo các khoản thu chi:
Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em……………………………… còn thiếu ….………..đ.
2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II - của lớp ….:
Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3 (mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)
Biện pháp thực hiện :
* Giáo viên : Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.
Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.
Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.
Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.
* Học sinh: Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.
* Phụ huynh: Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ
3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: .....................%.
Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ................... giờ ................ cùng ngày.
                                                    ……, ngày …. tháng … năm 20…

Chủ tọa                                        Thư kí

Thầy cô có thể tải về mẫu hướng dẫn viết biên bản họp cha mẹ học sinh học kỳ I năm học 2018-2019 về ở liên kết đầu bài viết.

Trên đây là thông tin về biên bản họp cha mẹ học sinh cuối học kỳ I và hướng dẫn và dữ liệu mẫu cho biên bản họp phụ huynh học sinh sơ kết học kỳ I. Chúc thầy cô có cuộc họp thật thành công!

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...