Mẫu biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 14,069

Xem và tải về mẫu biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Mẫu này áp dụng cho chi đoàn, dùng khi chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét, kết nạp vào Đảng.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 39.5 KB Tải về

Biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp

Biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp dùng để trình đoàn cấp trên ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét, kết nạp. Sau đó chi bộ sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Để thực hiện biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, chi đoàn cần làm các công việc sau:

  • Tổ chức họp lấy ý kiến của chi đoàn về giới thiệu đoàn viên ưu tú, có thể lồng vào cuộc sinh hoạt lệ hàng tháng của chi đoàn
  • Thông qua ưu khuyết điểm của đoàn viên ưu tú. Chi đoàn nhận xét, góp ý ưu, khuyết điểm.
  • Tiến hành lấy ý kiến bằng cách biểu quyết
  • Thư ký làm biên bản cuộc họp
  • Sau đó, Chi đoàn có thể làm trích biên bản họp và đề nghị (nếu cần thiết), gửi về đoàn cấp trên để ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú.

Xem và tải mẫu biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp

Sau đây là mẫu và file tải về mẫu biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Mời bạn tham khảo:

ĐOÀN CƠ SỞ ……

CHI ĐOÀN …….

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

….., ngày …. tháng …. năm ….

TRÍCH BIÊN BẢN HỌP

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

––––––––––––––––––

Hôm nay, vào lúc … giờ … phút, ngày …/…/…, tại phòng họp …., Chi đoàn …… tiến hành họp lấy ý kiến về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

1. Thành phần:

Tập thể đoàn viên Chi đoàn …..: Tổng số đoàn viên Chi đoàn … đoàn viên

            + Có mặt: … đoàn viên

            + Vắng mặt: … đoàn viên

- Đ/c ….,                    Chủ trì cuộc họp;

- Đ/c …….                 Ghi biên bản.

2. Nội dung

Đi vào cuộc họp, đ/c ……. giới thiệu sơ lượt những ưu, khuyết điểm của đoàn viên ….. trên các tiêu chí về đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng, đồng nghiệp và thực hiện nhiệm vụ đoàn viên. Các đoàn viên Chi đoàn tiến hành đóng góp ý kiến như sau:

- Về ưu điểm: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đoàn viên. Luôn cố gắng tìm tòi học hỏi, nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan đến ngành. Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, năng nổ, nhiệt tình không ngại khó, tích cực tham gia tốt các phong trào do đoàn thể phát động.

- Về khuyết điểm: Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt đoàn. Cần học hỏi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng công tác đoàn.

Sau khi ghi nhận ý kiến đóng góp của các Đoàn viên, Chi đoàn tiến hành lấy ý kiến về việc giới thiệu đoàn viên ..... cho Đảng xem xét kếp nạp. Kết quả như sau:

Số đoàn viên tham gia biểu quyết là …  đoàn viên; Kết quả có … đoàn viên tán thành (đạt ..%).

Số không tán thành … đoàn viên (chiếm …%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Đoàn cơ sở ….

- Lưu.

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

Bạn có thể tải file mẫu biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp tại đây.

Trên đây là mẫu biên bản họp giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp của chi đoàn. Chúc bạn thực hiện tốt!

  Chủ đề: Đảng viên mới
Loading...