Mẫu Chương trình đại hội chi đoàn

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 936

Sau đây là mẫu chương trình đại hội chi đoàn các bạn có thể áp dụng vào đại hội chi đoàn khóa mới. Mẫu có file đính kèm định dạng .docx.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.44 KB Tải về

Chương trình đại hội chi đoàn

Chương trình đại hội chi đoàn được sử dụng trong đại hội chi đoàn. Sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Gửi kèm giấy mời tham dự đại hội
  • Trình chiếu lên slide powerpoint khi đại hội diễn ra (khi đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội)
  • In và kẹp vào tài liệu văn kiện đại hội
  • Làm cơ sở để xây dựng kịch bản chi tiết đại hội

Mẫu chương trình đại hội chi đoàn

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội Chi đoàn ….

lần thứ …., nhiệm kỳ ….

---------------------

 

I. Phần nghi thức

1. Chào cờ, hát quốc ca, đoàn ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đoàn viên và xin ý kiến Đoàn Chủ tịch cho tiến hành Đại hội.

II. Phần nội dung

1. Đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ …. và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ …..

3. Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ ….. 

4. Đoàn chủ tịch gợi ý và Đại hội thảo luận.

5. Biểu quyết các chỉ tiêu. 

6. Bầu cử BCH mới:

  + BCH cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ;

  + Khai thông tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu BCH mới;

  + Thông qua đề án nhân sự BCH;

  + Thông qua số lượng, danh sách ứng cử vào BCH;

+ Bầu Ban kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu khai thông thể lệ bầu cử;

  + Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu, giải lao;

  + Công bố kết quả bầu cử BCH.

7. Họp phiên đầu tiên bầu Bí thư, Phó bí thư.

8. BCH mới ra mắt hạ quyết tâm.

9. Phát biểu huấn thị:

  - Đoàn cấp trên;

  - Chi ủy - Chi bộ, lãnh đạo đơn vị.

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội

III. Phần bế mạc

Chào cờ bế mạc - Đáp từ.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trên đây là chương trình đại hội chi đoàn bạn có thể tải ở lien kết file chương trình ở đầu bài viết hoặc tại: file chương trình đại hội chi đoàn.

Từ khóa:

  • chương trình đại hội chi đoàn
  • kịch bản hội nghị chi đoàn
  • chương trình chi tiết đại hội đoàn trường thpt
  • kịch bản đại hội chi đoàn 2018-2019
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...