Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018 dành cho chi đoàn, thuộc đoàn cơ sở

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 2,232

Căn cứ Hướng dẫn của Đoàn cấp trên, các đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên ở từng đơn vị, phù hợp với khả năng, điêu kiện của cơ sở và đoàn viên. Sau đây là hướng dẫn và mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018 dành cho chi đoàn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.29 KB Tải về

Chương trình rèn luyện đoàn viên 2018

Tùy theo tổ chức đoàn tỉnh đoàn, đoàn khối có hướng dẫn cụ thể cách thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, Ban Thường vụ các cơ sở đoàn thuộc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để lựa chọn, cụ thể hóa hoặc bổ sung các nội dung cần thiết, phù hợp với điều kiện công tác, học tập của đoàn viên, để hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình có hiệu quả.

Các bước thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên 2018

Chương trình Rèn luyện đoàn viên được tổ chức thực hiện tại các cơ sờ đoàn trực thuộc. Tùy theo địa phương mà có cách triển khai thực hiện khác nhau, tuy nhiên phải đảm bảo các bước sau:

 • Tổ chức cho đoàn viên đăng ký vào đầu năm
 • Ban chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên vào cuối năm. Một số nội dung đoàn viên đăng ký thực hiện theo tháng, quý thì đánh giá kịp thời theo tháng, quý.

(Nếu trong nhà trường thì tổ chức vào đầu năm học và cuối năm học).

Quy trình thực hiện như sau:

 • Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu).
 • Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xêp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 15 đoàn viên trớ lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên do Ban chấp hành chi đoàn thực hiện.

4 mức xếp loại đoàn viên:

Tùy theo hướng dẫn của đoàn cấp trên của đơn vị bạn đang công tác mà có mức độ khác nhau theo mức độ hoàn thành trên tổng 100% các nội dung đăng ký.

 • Đoàn viên xuất sắc
 • Đoàn viên khá
 • Đoàn viên trung bình
 • Đoàn viên yếu

Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018

Sau đây là Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018, mời bạn tham khảo và chỉnh sửa lại cho phù hợp với chi đoàn và hướng dẫn của đoàn cấp trên nơi bạn sinh hoạt.

Lưu ý: ở mục I.8 chỉ dành cho cán bộ đoàn, để đánh giá hoàn thành cán bộ đoàn phải thực hiện cam kết thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngay từ đầu năm. 

 • Đầu năm đoàn viên đăng ký nội dung theo mẫu đăng ký của chi đoàn, cùng với thời gian thực hiện, có thể là tháng, quý, năm tùy vào nội dung.
 • Cuối năm (hoặc hàng tháng theo đăng ký) đoàn viên đánh giá kết quả thực hiện bằng cách check vào các ô tương ứng hoàn thành, không hoàn thành,…
 • Chi đoàn họp nhận xét và đánh giá xếp loại. BCH tổng hợp và ghi đánh giá tổng tiêu chí hoàn thành và phần trăm hoàn thành vào phiếu. Sau đó đáng giá xếp loại vào phiếu và bí thư chi đoàn xác nhận.

Trên đây là chi tiết mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên. Bạn có thể tải file word của mẫu tại liên kết đầu bài viết. Chúc bạn thành công!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...