Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018 dành cho chi đoàn, thuộc đoàn cơ sở

Cập nhật: 12/12/2018   Lượt xem: 946

Căn cứ Hướng dẫn của Đoàn cấp trên, các đơn vị tổ chức thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên ở từng đơn vị, phù hợp với khả năng, điêu kiện của cơ sở và đoàn viên. Sau đây là hướng dẫn và mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018 dành cho chi đoàn.

Danh sách file
# File Ext File Size Ngày đăng
1 docx 15.29 KB 05/12/2018 Tải về

Chương trình rèn luyện đoàn viên 2018

Tùy theo tổ chức đoàn tỉnh đoàn, đoàn khối có hướng dẫn cụ thể cách thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, Ban Thường vụ các cơ sở đoàn thuộc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình để lựa chọn, cụ thể hóa hoặc bổ sung các nội dung cần thiết, phù hợp với điều kiện công tác, học tập của đoàn viên, để hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình có hiệu quả.

Các bước thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên 2018

Chương trình Rèn luyện đoàn viên được tổ chức thực hiện tại các cơ sờ đoàn trực thuộc. Tùy theo địa phương mà có cách triển khai thực hiện khác nhau, tuy nhiên phải đảm bảo các bước sau:

 • Tổ chức cho đoàn viên đăng ký vào đầu năm
 • Ban chấp hành chi đoàn tổ chức kiểm tra đánh giá và công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên vào cuối năm. Một số nội dung đoàn viên đăng ký thực hiện theo tháng, quý thì đánh giá kịp thời theo tháng, quý.

(Nếu trong nhà trường thì tổ chức vào đầu năm học và cuối năm học).

Quy trình thực hiện như sau:

 • Từng đoàn viên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung rèn luyện đã đăng ký, tự đánh giá mức độ hoàn thành (1 trong 4 mức: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu).
 • Tập thể chi đoàn họp nhận xét và xêp loại mức độ thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên của mỗi đoàn viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 15 đoàn viên trớ lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên do Ban chấp hành chi đoàn thực hiện.

4 mức xếp loại đoàn viên:

Tùy theo hướng dẫn của đoàn cấp trên của đơn vị bạn đang công tác mà có mức độ khác nhau theo mức độ hoàn thành trên tổng 100% các nội dung đăng ký.

 • Đoàn viên xuất sắc
 • Đoàn viên khá
 • Đoàn viên trung bình
 • Đoàn viên yếu

Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018

Sau đây là Mẫu đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên 2018, mời bạn tham khảo và chỉnh sửa lại cho phù hợp với chi đoàn và hướng dẫn của đoàn cấp trên nơi bạn sinh hoạt.

Lưu ý: ở mục I.8 chỉ dành cho cán bộ đoàn, để đánh giá hoàn thành cán bộ đoàn phải thực hiện cam kết thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngay từ đầu năm. 

 • Đầu năm đoàn viên đăng ký nội dung theo mẫu đăng ký của chi đoàn, cùng với thời gian thực hiện, có thể là tháng, quý, năm tùy vào nội dung.
 • Cuối năm (hoặc hàng tháng theo đăng ký) đoàn viên đánh giá kết quả thực hiện bằng cách check vào các ô tương ứng hoàn thành, không hoàn thành,…
 • Chi đoàn họp nhận xét và đánh giá xếp loại. BCH tổng hợp và ghi đánh giá tổng tiêu chí hoàn thành và phần trăm hoàn thành vào phiếu. Sau đó đáng giá xếp loại vào phiếu và bí thư chi đoàn xác nhận.

ĐOÀN CƠ SỞ <Tên đoàn cơ sở>

CHI ĐOÀN <Tên chi đoàn>

***

                                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                      <Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH  RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM 2018

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

Thời gian đăng ký thực hiện

(tháng, quý, năm)

Đoàn viên tự đánh giá

Chi đoàn đánh giá

Hoàn thành

Không hoàn thành

Hoàn thành

Không hoàn thành

I

RÈN LUYỆN VỀ NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

1

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2

Học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3

Tham dự đầy đủ sinh hoạt Chi đoàn và các hoạt động do Đoàn tổ chức.

4

Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người.

5

Thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6

Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên.

7

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

8

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của ban thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

II

RÈN LUYỆN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

2

Sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

3

Phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng.

4

Hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ.

5

Thường xuyên rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp, xung kích tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hóa, văn minh công sở. Tích cực tham gia phong trào “Ba trách nhiệm”.

III

RÈN LUYỆN VỀ SỨC KHỎE, KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI

1

Tích cực tập luyện ít nhất một môn thể thao.

2

Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc lá.

3

Tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

4

Rèn luyện một số kỹ năng như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết,)…

5

Tích cực tham gia các  hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

Tổng số nội dung được Chi đoàn đánh giá hoàn thành:

<tổng nội dung hoàn thành>

Đạt tỉ lệ:

<% so với tổng>

Chi đoàn xếp loại đoàn viên cuối năm:

<Xếp loại đoàn viên>

XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN                                                                  ĐOÀN VIÊN ĐĂNG KÝ
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...