Mẫu danh sách dự kiến nhân sự Ban chấp hành chi đoàn

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 1,269

Sau đây là mẫu danh sách dự kiến nhân sự Ban chấp hành chi đoàn. Mẫu có file exel kèm theo cho bạn dễ dàng chỉnh sửa.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 xlsx 11.18 KB Tải về

Danh sách dự kiến nhân sự BCH chi đoàn

Danh sách dự kiến BCH chi đoàn là danh sách các nhân sự đã được đại hội đề cử hoặc ứng cử. Danh sách này là cần thiết để báo cáo xin ý kiến của cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp về đề án và dự kiến nhân sự cụ thể.

Danh sách nộp kèm với đề án nhân sự, tờ trình xin ý kiến tổ chức đại hội và ý kiến về nhân sự BCH. Danh sách dự kiến nhân sự Ban chấp hành chi đoàn còn được dùng nhiều trong lúc đại hội: chiếu lên slide chiếu (khi thông qua danh sách nhân sự) và trong lúc tiến hành bầu cử BCH.

Nội dung danh sách nhân sự BCH: Số thứ tự, họ tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, trình độ chuyên môn, học vấn, chức vụ,...

Mẫu danh sách dự kiến nhân sự BCH chi đoàn

DANH SÁCH DỰ KIẾN BAN CHẤP HÀNH 

CHI ĐOÀN …. 

KHÓA …. NHIỆM KỲ ….


STT

Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Quê quán
Trình độ
Chức vụ hiện tại
Ghi chú
Nam
Nữ
Học vấn
Chuyên môn 
Đảng
Chính quyền
Đoàn thể
1
Nguyễn Văn A
1989
 
Kinh
xã .., huyện ., tỉnh …
12/12
Đại học
Đảng viên
Phó trưởng phòng
Bí thư BCH Chi đoàn
Tái cử
2
Nguyễn Văn A
 
1992
Kinh
xã .., huyện ., tỉnh …
12/12
Thạc sĩ
Đảng viên
Nhân viên
 
Ứng cử
3
Nguyễn Văn A
1991
 
Kinh
xã .., huyện ., tỉnh …
12/12
Cao đẳng
 
Nhân viên
 
Ứng cử
4
Nguyễn Văn A
1990
 
Kinh
xã .., huyện ., tỉnh …
12/12
Thạc sĩ
Đảng viên
Nhân viên
 
Ứng cử
5
Nguyễn Văn A
 
1991
Kinh
xã .., huyện ., tỉnh …
12/12
Đại học
 
Nhân viên
Phó bí thư BCH chi đoàn
Tái cử


TM BCH CHI ĐOÀN

Trên đây là mẫu danh sách dự kiến nhân sự BCH chi đoàn. Tải file excel ở liên kết đầu bài viết hoặc tại đây file mẫu danh sách dự kiến nhân sự Ban chấp hành chi đoàn.

Từ khóa:

  • mẫu đề án nhân sự bch chi đoàn
  • mẫu danh sách nhân sự ban chấp hành công đoàn
  • mẫu danh sách trích ngang nhân sự
  • tờ trình nhân sự chi đoàn
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...