Mẫu danh sách triệu tập đoàn viên về dự đại hội chi đoàn

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 804

Danh sách triệu tập đoàn viên mẫu file exel bao gồm các thông tin và định dạng sẵn. Bạn chỉ cần thêm thông tin đoàn viên vào là được.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 xlsx 11.71 KB Tải về

Danh sách triệu tập đoàn viên

Danh sách triệu tập đoàn viên được lập trước khi đại hội diễn ra. Danh sách này đính kèm vào thông báo và giấy mời gửi đến toàn thể đại biểu là đoàn viên chi đoàn về dự đại hội. 

Danh sách triệu tập đoàn viên bao gồm các thông tin: Số thứ tự, họ tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, trình độ chuyên môn, tin học, anh văn, chức vụ, ghi chú,...

Mẫu danh sách triệu tập đoàn viên

DANH SÁCH TRIỆU TẬP ĐOÀN VIÊN 

DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …. LẦN THỨ …. NHIỆM KỲ ….


STT

Họ và Tên
Năm sinh
Dân tộc
Trình độ
Ngày vào ngành
Chức vụ
Ghi chú
Nam 
Nữ
Chuyên môn
Tin học
Anh văn
Đảng
Đoàn
1
Nguyễn Văn A
1989
 
Kinh
Đại học
 
B
2012
Đảng viên
BT Chi đoàn
 
2
Nguyễn Văn A
1991
 
Kinh
Đại học
 
B
2013
 
PBT Chi đoàn
 
3
Nguyễn Văn A
1991
 
Kinh
Đại học
 
B
2014
 
 
 
4
Nguyễn Văn A
 
1985
Kinh
Đại học
B
B
2008
 
 
 
5
Nguyễn Văn A
1985
 
Kinh
Đại học
B
A
2006
Đảng viên 
 
 
6
Nguyễn Văn A
1990
 
Kinh
Thạc sĩ
B
B1
2017
Đảng viên 
 
 
7
Nguyễn Văn A
 
1992
Kinh
Thạc sĩ
B
A
2016
Đảng viên 
UV BCH Chi đoàn
 
8
Nguyễn Văn A
1990
 
Kinh
Đại học
 
B1
2016
 
 
 
9
Nguyễn Văn A
1990
 
Kinh
Đại học
 
A
2014
 
 
 
10
Nguyễn Văn A
 
1991
Kinh
Đại học
B
B
2016
 
 
 
11
Nguyễn Văn A
1991
 
Kinh
Đại học
 
 
2018
 
 
 
12
Nguyễn Văn A
 
1989
Kinh
Đại học
B
B
2014
 
 
 

TM. BCH CHI ĐOÀN

Trên đây là mẫu Mẫu danh sách triệu tập đoàn viên. Các bạn có thể tải file excel tại File mẫu danh sách triệu tập đoàn viên. 

Từ khóa:

  • mẫu giấy triệu tập đoàn viên
  • giấy triệu tập đại hội thanh niên
  • mẫu thông báo triệu tập đại hội
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...