Mẫu đề nghị hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên công đoàn sinh con gặp khó khăn

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,459

Ngoài việc chi thăm hỏi đoàn viên sinh con, trong trường hợp đoàn viên sinh con gặp vấn đề sức khỏe, cần phải điều trị lâu hơn dự kiến, và đoàn viên gặp khó khăn thì phải làm đề nghị như thế nào? Sau đây là mẫu đề nghị hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên công đoàn sinh con gặp khó khăn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 36.5 KB Tải về

Đơn này dành cho tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở làm đề nghị để gửi lên Công đoàn cơ sở xem xét và chi hỗ trợ. Số tiền có thể đề nghị hoặc tùy theo tình hình của công đoàn cơ sở mà đơn vị có mức chi thích hợp.

Mẫu đề nghị hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên công đoàn sinh con gặp khó khăn

Sau đây là mẫu giấy đề nghị hỗ trợ cho trường hợp thai sản sinh con gặp khó khăn.


CÔNG ĐOÀN …………..

TỔ CÔNG ĐOÀN …………………. 

--------------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


………., ngày       tháng … năm ……

ĐỀ NGHỊ
Về việc hỗ trợ đoàn viên Nguyễn Thị A
                                
Kính gửi: Công đoàn cơ sở …………………

Căn cứ Thông báo số …/TB-CĐCS ngày ………. của CĐCS ………. về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn trong đơn vị (nếu có);

Đồng chí Nguyễn Thị A là đoàn viên thuộc Tổ công đoàn ……………….. vừa mới sinh con và bị thiếu tháng nên đã ở lại Bệnh viện Từ Dũ – thành phố Hồ Chí Minh để điều dưỡng lâu dài cho bé (từ ngày ………. đến ngày ………). Về phần đồng chí Nguyễn Thị A trong quá trình chuẩn bị sinh lại bị nhiễm trùng huyết phải thực hiện điều trị tại bệnh viện Từ Dũ, đến nay sức khỏe của đồng chí đã ổn định nhưng vẫn còn yếu, cần phải thực hiện chế độ bồi dưỡng, theo dõi và tái khám định kỳ.

Xét thấy hoàn cảnh gia đình đồng chí Nguyễn Thị A đơn chiết, thu nhập của vợ chồng đ/c A khá thấp chỉ hưởng lương viên chức và người lao động, cha mẹ lớn tuổi không có nguồn thu nhập nào khác ngoài tiền lương hưu, trong khi bé mới sinh phải ở lại bệnh viện lâu dài để hỗ trợ sức khỏe. Tổ công đoàn ……….. kiến nghị Công đoàn cơ sở ………… xem xét hỗ trợ đ/c A để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.
Trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận:
-  Như trên;                                                          
-  Lưu: TCĐ.
 TM. TỔ CÔNG ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG


  Chủ đề: Nổi bật
Loading...