Mẫu đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 612

Mẫu Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của Ban Chấp hành chi đoàn và hướng dẫn cách thực hiện chi tiết.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 22 KB Tải về

Mẫu Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoàn là biểu mẫu dùng trong công tác kết nạp đoàn viên mới. 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN ........................................................

Ban Chấp hành Chi đoàn ........................

 

Ngày ......... tháng ........ năm ............

 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn ................................................

Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí .........................................., xét đơn xin gia nhập Đoàn của anh (chị) ................................................

Hội nghị chi đoàn ............................................... họp ngày ....... tháng ....... năm .......... có mặt ............ Đoàn viên trên tổng số .............. đoàn viên chi đoàn, đã có ........................ đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chi đoàn ......................................... sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn .................................. xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị) ...................................................

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

Trên đây là mẫu Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới. Các bạn có thể copy hoặc tải mẫu về và điền thông tin vào và gửi về đoàn cấp trên.

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...