Mẫu ĐỀ NGHỊ xin hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội chi đoàn

Cập nhật: 26/09/2020   Lượt xem: 4,212

Đại hội chi đoàn là một ngày quan trọng để tổng kết nhiệm kỳ cũ và bầu ra BCH chi đoàn nhiệm kỳ tới. Việc tổ chức cũng vì thế mà khá tốn kém. Một số chi đoàn có nguồn quỹ hạn hẹp có thể tranh thủ vận động xin kinh phí của cơ quan, đơn vị nơi làm việc và công tác hoặc các đơn vị khác.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 39.5 KB Tải về

Sau đây là mẫu đề nghị xin kinh phí tổ chức đại hội chi đoàn, các bạn có thể tham khảo và tải file word của đề nghị ở liên kết đầu bài viết.

Mẫu ĐỀ NGHỊ xin hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội chi đoàn

ĐOÀN CƠ SỞ <TÊN ĐOÀN CẤP TRÊN>

CHI ĐOÀN <TÊN CHI ĐOÀN>

***


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


<Địa danh>, ngày … tháng … năm 2018

                         

ĐỀ NGHỊ

Về việc xin hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi đoàn

Kính gửi: Ban lãnh đạo <nơi công tác/nơi xin hỗ trợ>

    

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của <Đoàn cấp trên>;

Căn cứ Kế hoạch của <Đoàn cấp trên> về việc chỉ đạo Đại hội Chi Đoàn nhiệm kỳ <Nhiệm kỳ>,

Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn còn hạn hẹp nên việc tổ chức Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn <Tên chi đoàn> lần thứ <Lần thứ>, nhiệm kỳ <Nhiệm kỳ> gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn kính đề nghị Ban lãnh đạo <Tên đơn vị hỗ trợ> xem xét hỗ trợ kinh phí để Chi đoàn tổ chức Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi đoàn <Tên chi đoàn> lần thứ <Lần thứ>, nhiệm kỳ <Nhiệm kỳ> thành công.

Số tiền cần hỗ trợ là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

Rất mong được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo <Tên đơn vị hỗ trợ>  nhằm tạo điều kiện cho Chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính đề nghị./.  


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

                                                           

                                                                                

TM. BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ<bí thư>  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...