Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng mới nhất 2019

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 1,043

Xem và tải về mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng mới nhất 2019. Mời bạn tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình để được nghỉ chăm sóc cho vợ và con nhé!

Quy định về chế độ thai sản cho người chồng

Từ năm 2016 trở đi lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh nở sẽ được quyền hưởng chế độ thai sản. Tham khảo quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 có hiệu lực từ 1/1/2016. Lao động nam có vợ sinh con sẽ được phép nghỉ hưởng chế độ thai sản cho chồng như sau:

 • Trường hợp vợ sinh thường: Nghỉ 5 ngày làm việc
 • Trường hợp vợ sinh mổ, đẻ dưới 32 tuần tưổi: Nghỉ 7 ngày làm việc
 • Trường hợp vợ sinh đôi: Nghỉ 10 ngày làm việc, cứ thêm 01 con nghỉ thêm 3 ngày
 • Nếu sinh đôi, phẫu thuật: Nghỉ 14 ngày
 • Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nam sẽ không được hưởng lương tại đơn vị đang công tác mà sẽ hưởng theo chế độ do Bảo hiểm xã hội chi trả.
 • Thời gian nghỉ thai sản sẽ có hiệu lực trong vòng 1 tháng bắt đầu tính từ ngày đầu tiên vợ sinh con.

Thủ tục xin nghỉ thai sản cho chồng

Để xin nghỉ thai sản và hưởng chế độ thai sản, người chồng cần chuẩn bị một số giấy tờ như sau:

 • Giấy khai sinh hay giấy chứng sinh của con
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế nếu vợ sinh con sớm hơn 32 tuần hoặc quá trình sinh phẫu thuật
 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị giấy tờ theo mẫu C70a-HD theo Quyết định 636
 • Thời hạn nộp hồ sơ cho doanh nghiệp là 45 ngày, và trong thời gian 10 ngày doanh nghiệp phải gửi đủ hồ sơ của người lao động cho cơ quan bảo hiểm.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng mới nhất năm 2019

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng, bạn cần nêu rõ các nội dung:

 • Thông tin cá nhân như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, vị trí công tác, địa chỉ nơi sinh sống, số CMTND, hướng bàn giao công việc.
 • Lý do nghỉ thai sản cho chồng: vợ sinh con
 • Thời gian xin nghỉ thai sản cho người chồng
 • Ký tên và gửi về đơn vị đang công tác
Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng mới nhất 2019. Mời bạn tham khảo.

TÊN CƠ QUAN...............
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: .........................................................
Tên tôi là: ...................................................... Sinh ngày ...........................................
Chức vụ: ........................................ Vị trí công tác: ....................................................
Số CMTND: .................................. Ngày cấp .............................. Nơi cấp ..................
Địa chỉ hiện tại: ...........................................................................................................
Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày...../...../2019 đến ngày...../...../2019.
Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến của Giám đốc
..............., ngày.....tháng.....năm 2019
Người làm đơn

Trên đây là mẫu xin nghỉ thai sản cho chồng mới nhất 2019. Chúc bạn thực hiện thành công!

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...