Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động dành cho cán bộ giáo viên 2019

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 1,712

Xem và tải về Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động hay Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động dành cho cán bộ, giáo viên, giảng viên. Mời bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động

Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động

Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động năm 2019

Xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động hay Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động. Đây là mẫu sử dụng cho người lao động, cán bộ, giáo viên, giảng viên muốn tiếp tục làm việc lại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động được người lao động lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền của đơn vị, doanh nghiệp hoặc BGH trường muốn tiếp tục làm việc lại. Nội dung trong mẫu đơn xin tái ký hợp đồng cần trình bày rõ:

  • Thông tin cá nhân như chức vụ, mức lương
  • Thành tích đạt được trong quá trình làm việc
  • Nguyện vọng muốn làm việc tiếp tại đơn vị. 
  • Ký tên và gửi lên cơ quan có thẩm quyền của đơn vị.

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động năm 2019 dành cho giáo viên như sau:

TRƯỜNG…………………….

KHOA/PHÒNG........................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC


Kính gửi: ………………………………….……………….……………….

Tôi tên là:……………….……………….……………….……………….

Sinh ngày: ……………….……………….Tại:……………….……………….

Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:……………….……………….……………….

Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ:……………….……………….

Đã hợp đồng làm việc tại:……………….……………….……………….

Công việc được giao:……………….……………….……………….

Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………….

Bậc:………………. Hệ số lương:……………….……………….

Ngày bắt đầu ký hợp đồng:……………….……………….

Ngày hết hạn hợp đồng:……………….……………….

Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ......................... cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng Khoa/Phòng

 

Người làm đơn

 

Ý kiến của Trưởng Phòng TCCB


Ý kiến của Ban Giám hiệu


Bạn có thể tải Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động về máy bằng cách click vào liên kết tải đầu bài viết.

Trên đây là mẫu đơn xin tái ký hợp đồng lao động năm 2019. Chúc bạn thực hiện thành công!

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...