Mẫu giấy giới thiệu mới nhất và cách viết giấy giới thiệu 2019

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 2,897

Chia sẻ bạn mẫu giấy giới thiệu mới nhất. Và hướng dẫn cách viết giấy giới thiệu đúng cách, chi tiết cho người mới viết giấy giới thiệu lần đầu.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.35 KB Tải về

Mẫu giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính dành cho các cơ quan, công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Giấy giới thiệu dùng khi Thủ trưởng, giám đốc, người đứng đầu đơn vị giới thiệu cán bộ công nhân viên đi liên hệ công tác. 

Giấy giới thiệu chứng minh người được giới thiệu đang làm việc tại cơ quan, công ty. Từ đó tạo sự tin tưởng, giúp cho việc liên hệ tại nơi đến được thuận lợi, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ hơn.

Vì thế, giấy giới thiệu là một loại văn bản không thể thiếu của bất kỳ công ty, doanh nghiệp và tổ chức nào.

Tải mẫu giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu bao gồm nội dung sau:

 • Thông tin công ty, cơ quan, doanh nghiệp
 • Thông tin nơi đến
 • Thông tin nhân viên đi công tác
 • Nội dung liên hệ công tác
 • Thời hạn hiệu lực của giấy giới thiệu
 • Thủ trưởng, giám đốc, người đứng đầu cơ quan ký tên, đóng dấu.

Để đơn vị, công ty dễ dàng trong việc tạo giấy giới thiệu sao cho chuyên nghiệp và đúng chuẩn nhất, atailieu.com giới thiệu bạn mẫu giấy giới thiệu để liên hệ công tác. Bạn có thể tham khảo mẫu sau:


TÊN CƠ QUAN

………………...(1)

Số: …….…/GT (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …. tháng …. năm …… (3)

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………… ……………… ………………… (4)

Giới thiệu ông, bà: …………………………………………… (5)

Chức vụ: ……………………………………………………… (6)

Được cử đến: ………………………………………………… (7)

Về việc: ……………………………………………………… (8)

…………………………………………………………………

Mong …………(9) giúp đỡ ông, bà …………..(10) hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày

………………………………… (11)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

(12)


Hoặc bạn có thể tải file word mẫu giấy giới thiệu trên tại link tải file hoặc tại đây: File mẫu giấy giới thiệu.

Cách viết giấy giới thiệu

 Sau đây atailieu.com sẽ hướng dẫn các bạn cách viết giấy giới thiệu đúng nhất, mời các bạn cùng tham khảo:

 • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu.
 • (2) Số giấy giới thiệu
 • (3) Ngày tháng năm ban hành
 • (4) Tên đơn vị đến công tác
 • (5) Họ tên người được giới thiệu
 • (6) Chức vụ người được giới thiệu
 • (7) Tên cơ quan đến hoặc các đại từ như: quý cơ quan....
 • (8) Nội dung liên hệ làm việc
 • (9) Tên cơ quan đến hoặc các đại từ như: quý cơ quan, doanh nghiệp,...
 • (10) Tên người được giới thiệu
 • (11) Ngày giấy giới thiệu hết hiệu lực
 • (12) Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu


Trên đây là link tải giấy giới thiệu và cách viết giấy giới thiệu chi tiết. Chúc bạn thành công!

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...